Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

27 nieuwe woningen in Stompwijk

25 januari 2023
Algemeen nieuws

Aan de Dr. Van Noortstraat 94 – 120a in Stompwijk komen 27 nieuwe woningen. Woensdag 25 januari 2023 was de feestelijke ondertekening van de zogenoemde anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Niersman Projectontwikkeling. Niersman heeft een bouwplan gemaakt voor het terrein naast het Dorpspunt. Het plan is om 8 sociale huurappartementen en 19 grondgebonden koopwoningen te bouwen. Ook komen er 55 parkeerplaatsen. Wethouder Bianca Bremer (ruimtelijke ontwikkeling): “De komst van nieuwe woningen in Stompwijk is zeer gewenst. Ik ben daarom blij dat we met deze overeenkomst de bouw van nieuwe woningen weer een stap verder brengen.”

De gemeente en Niersman Projectontwikkeling hebben een aantal keer met de omwonenden gesproken over het bouwplan. Ook is er afstemming geweest met de Adviesraad Stompwijk en aangrenzende bewoners. Het bouwplan is in lijn met de ‘Ontwikkelvisie Stompwijk’ die in 2016 door de raad is vastgesteld.

Dit jaar worden de planprocedures doorlopen en wordt het bouwplan verder voorbereid. Voor er gebouwd kan worden moet eerst de in het plangebied aanwezige bebouwing gesloopt worden. De planning is er op gericht om begin 2024 te starten met de bouw.