Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Aan de slag in Leidschendam-Centrum

27 juni 2024
Algemeen nieuws

Luchtfoto van Leidschendam-Centrum met sluis en katholieke kerk

Voor Leidschendam-Centrum is een stappenplan opgesteld. Een van de hoofdfocuspunten is het aanpakken van het doorgaande verkeer in Leidschendam-Centrum. Dit kan bijdragen aan een verbeterde verkeersdoorstroming en verminderde verkeersdruk in het centrumgebied. De geplande mobiliteitsmaatregelen in Leidschendam-Zuid hebben mogelijk ook een positief effect op Leidschendam-Centrum. Er wordt daarnaast onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een autoluwe inrichting van het gebied. Daarnaast gaat de gemeente een pilot houden voor een milieuzone en onderzoek doen naar een zero-emissiezone. Dit maakt deel uit van bredere inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, waardoor er een beter leefklimaat ontstaat.

Als het gaat om economische ontwikkelingen zijn er plannen om het gebruik van elektrische vervoersmiddelen te promoten onder ondernemers en duidelijke kaders te stellen voor het laden en lossen van goederen. Ook is er een initiatief van ondernemers om een afvalhub op te zetten, wat ondersteund wordt door de gemeente. Samen met inwoners is er de afgelopen maanden een plan opgesteld voor het vergroenen van het centrum, dit zal in het najaar van 2024 worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving en verbetering van de stedelijke biodiversiteit.

Samen met inwoners en ondernemers

Het stappenplan toont de intentie van de gemeente Leidschendam-Voorburg om duurzame stedelijke ontwikkeling te bevorderen, op de thema’s mobiliteit, milieu en economische vitaliteit. Het is van belang om de relatie met inwoners en ondernemers goed te (onder)houden. Het is ook de nadrukkelijke opdracht van de gemeenteraad om de maatregelen in samenspraak met de omgeving te bedenken en uit te voeren, wat de kans op succes en draagvlak vergroot. De komende periode gaan we met het participatietraject aan de slag. Het vergroenen van Damcentrum en het initiatief van ondernemers voor een afvalhub is hier al een voorbeeld van.