Aan de slag met de eerste Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

27 mei 2021
Algemeen
Afbeelding van zonnepanelen met op de achtergrond een blauwe lucht
Credits/Fotograaf: 
Stockfoto

In Leidschendam-Voorburg werken we hard aan de toekomst. Een toekomst die duurzaam is en kansen biedt. CO2-neutraal zijn in 2050, dat is het doel. Een schone, groene gemeente waarin we wonen, reizen, werken en ons huis verwarmen met duurzame warmtebronnen. 2050 lijkt nog ver weg. Maar in Leidschendam-Voorburg worden er al stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en energie. Als onderdeel van de Omgevingsvisie maken we in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) belangrijke keuzes in hoe we stapsgewijs richting aardgasvrije wijken gaan. Om inwoners, bedrijven en organisaties bij deze stappen voor de toekomst van onze gemeente te betrekken, organiseren we komende zomer een inspraakprocedure.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “Met de kennis en kunde van nu, maken we in de plannen keuzes hoe we deze verandering willen aanpakken. Tijdens deze reis zoeken niet alleen samenwerkingen binnen onze gemeente, maar ook landelijk en regionaal, zoals met de Regionale Energiestrategie (RES). Deze regionale afspraken gebruiken we weer om de overgang naar duurzame energie, lokaal invulling en vorm te geven.”

Klimaatverandering

Energie lijkt voor ons in Nederland vanzelfsprekend: het is volop aanwezig, goedkoop en betrouwbaar. De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat ons huidige energieverbruik bijdraagt aan klimaatverandering in de wereld. Daarom heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg – net als andere gemeenten en landen – besloten energie te gaan halen uit duurzame bronnen (wind, water, zon). Maar duurzame energieopwekking moet ook een plek krijgen in de ruimte. Er is altijd maatwerk nodig waarbij nagedacht moet worden over belangen en andere plannen. De voorwaarde is dat energie betrouwbaar en betaalbaar blijft voor iedereen.

Inspraak Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

Uiteindelijk krijgt iedere inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg te maken met de overgang naar duurzame energie. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en kan worden ondersteund. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Om inzicht te krijgen en goed op te letten of er misschien bezwaren zijn tijdens het proces, start de gemeente tussen 1 juli en 1 september een schriftelijke inspraakprocedure. Voorafgaand hieraan wordt een webinar met veel informatie over de lokale Energiestrategie en de Transitievisie warmte georganiseerd. Hierover worden inwoners tweede helft juni verder geïnformeerd.

Omgevingsvisie

Wat hebben de Lokale Energiestrategie, Transitievisie Warmte en de Omgevingsvisie met elkaar te maken? Heel veel! Aan de ene kant moeten we CO2-neutraal zijn in 2050 en daarom willen we lokaal energie opwekken en energiebesparen. Dat betekent keuzes maken voor zon, wind en energie-infrastructuur ten opzichte van andere opdrachten en belangen uit de Omgevingswet. Aan de andere kant mag het groene karakter van de gemeente daarbij niet verdwijnen. Groen speelt namelijk een grote rol bij het zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. De spanning tussen wat we belangrijk vinden en de keuzes over de invulling van de ruimte voor de toekomst, is een belangrijk onderdeel bij het bouwen aan een Omgevingsvisie. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:
-           Groene woongemeente
-           Lokale energiestrategie & Transitievisie warmte
-           Economie & bedrijvigheid
-           Mobiliteit & bereikbaarheid.

De gemeente werkt de ruimtelijke keuzes per onderdeel dit jaar verder uit. De keuzes voor de toekomst van onze gemeente maken we samen met inwoners en komen uiteindelijk samen in de Omgevingsvisie in 2022.

Meer lezen over deze onderwerpen? Kijk dan op www.lv.nl/gemeenteraad, ingekomen raadsstukken, 29 mei 2021.