Aanleg Veenpoldersweg Stompwijk vertraagd

12 mei 2020
Algemeen
Artist impression nieuwe brug over Nieuwe Vaart in Stompwijk
Credits/Fotograaf: 
gemeente LV / KWS Infra b.v. - Artist impression nieuwe brug over Nieuwe Vaart

De gemeente heeft in augustus 2019 een contract afgesloten met KWS Infra b.v. voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. Vanaf dat moment is gestart met de voorbereidingen. De planning was er op gericht om eind maart 2020 met de werkzaamheden te beginnen.

Gedurende de nadere uitwerking van het wegontwerp zijn technische vraagstukken naar voren gekomen die de uitvoerbaarheid complexer maken dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen is dat het geval. Verder heeft de voorbelasting van de Veenpoldersweg voor enkele wegdelen nog niet de vereiste stabiliteit van de ondergrond opgeleverd en dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om op die plaatsen de weg aan te kunnen leggen. Tot slot blijken de vergunningstrajecten voor de realisatie van de bruggen bij het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente meer tijd te kosten dan voorzien.

Op dit moment is de verwachting dat niet eerder dan in juli 2020 met het werk gestart gaat worden. Vóór die tijd zal meer bekend worden gemaakt over de planning en de gefaseerde aanleg van de Veenpoldersweg. Het aanleggen van de weg en de bruggen duurt vanaf de start ongeveer één jaar.

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke pagina: Bereikbaar Stompwijk.