Aanvraag jeugdhulp

  1. Step 1 of 5. Active step: Begin
  2. Stap 2 van 5: Hulpvraag
  3. Stap 3 van 5: Contactgegevens
  4. Stap 4 van 5: Bijlage
  5. Stap 5 van 5: Indienen

U kunt via dit formulier aanmelden voor jeugdhulp. U kunt dit formulier ook gebruiken als u deze melding wilt doen namens iemand anders, zoals een cliënt.

Voorwaarden:

  • Gezaghebbende ouder van de jeugdige moet wonen in Leidschendam-Voorburg
  • Bij een jeugdige jonger dan 16 jaar moeten beide gezaghebbende ouders instemmen met de aanvraag
  • Bij een jeugdige tussen de 16 en 21 jaar moet de jeugdige instemmen met de aanvraag

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft, staat het erbij.

Gegevens minderjarige