Aanvraag subsidie eerste aardgasvrije wijk Leidschendam

14 oktober 2021
Algemeen
Afbeelding van huis en gebouw met warmte en koude waterleidingen
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Een toekomst zonder aardgas. Dat is waar de gemeente Leidschendam-Voorburg zich op voorbereidt. In de Transitievisie Warmte (TVW) staat beschreven hoe we stappen zetten in het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk zien we mogelijkheden om als eerste van het aardgas af te gaan. De wijk ligt immers nabij de Dunea-rivierwaterleiding, waarmee rivierwater naar de duinen wordt vervoerd. Uit dit water kan warmte of koude gehaald worden, die vervolgens gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of te koelen. Dit heet met een mooi woord: Aquathermie. The Westfield Mall of the Netherlands maakt nu al gebruik van de Dunea-leiding voor koeling.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “In de transitie naar aardgasvrij is de gemeente, samen met de woningcorporaties, al volop bezig te onderzoeken hoe we woningen op een andere manier kunnen verwarmen. Behalve betaalbaarheid is het zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van bewoners hierbij een belangrijke voorwaarde.”

Programma Aardgasvrije Wijken

Op dit moment loopt de derde en laatste subsidieronde van het Rijks-Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het college is van plan voor De Heuvel/Amstelwijk een subsidie aan te vragen van maximaal € 4 miljoen om een deel van de wijk aardgasvrij te maken met aquathermie uit de Dunea-leiding. De subsidie legt de basis voor het aardgasvrij maken van de hele wijk.

Wijkuitvoeringsplannen

Volgend jaar gaat de gemeente starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan voor de wijk. Dit is een uitgebreid participatieproces samen met de inwoners om uiteindelijk de beste warmteoplossing voor de buurt te kiezen. Het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld. Lees hier alles over de energietransitie.

Meer weten over het Rijks-Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)? Kijk dan op www.lv.nl/paw.