Aanvullende uitkering levensonderhoud (Tozo 3)

Wat u moet weten

 • Inkomensondersteuning is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar wonen
 • U kunt Tozo 3 aanvragen in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021
 • Zodra u weer voldoende inkomen heeft, kunt u de uitkering stoppen door het wijzigingsformulier in te vullen. Als u dit doet voor de 15e van maand, dan kunnen wij uw uitkering nog per de 1e van die maand stoppen
 • U kunt de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij ook instemmen met de aanvraag
 • U kunt per huishouden maar 1 aanvraag uitkering levensonderhoud indienen
 • Inkomen van uw partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, dan kunt u geen aanspraak maken op de uitkering levensonderhoud
 • Uw onderneming hoeft niet in Nederland te zijn
 • Krijgiktozo.nl: Uw inkomen berekenen als u Tozo aanvraagt

Voorwaarden

 • U bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • U stond op 18 maart 2020 als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld
 • Uw inkomen komt door de corona-maatregelen onder het sociaal minimum. Het inkomen van de partner telt hierbij mee. (uitleg begrippen sociaal minimum en partner)
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar of gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of beroep (urencriterium)
 • U heeft een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, besloten vennootschap (bv) of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie). Voor een BV geldt de aanvullende voorwaarde dat u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit door de coronacrisis niet mogelijk is
 • U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen
 • Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing

Benodigde bewijsstukken

 • Uw DigiD om in te loggen
 • Overzicht van uw verwachte inkomen

Aanvullende bewijsstukken bij nieuwe aanvraag

 • Foto of scan legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Foto of scan bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer

Het kan zijn dat we tijdens het aanvragen of erna nog aanvullende bewijsstukken vragen. Dat verschilt per aanvraag.

Voorschot nodig?

Heeft u acute geldnood en wilt u een voorschot op de Tozo 3-uitkering aanvragen? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 070 (kies optie ‘Tozo’). Controleer voordat u belt of u voldoet aan de voorwaarden voor de uitkering. Blijkt achteraf dat uw voorschot te hoog was of dat u toch geen recht op een Tozo-uitkering heeft? Dan moet u het (teveel) ontvangen bedrag terugbetalen.

Overige regelingen en informatie