Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar krachtenveldanalyses gemeenten

12 mei 2023
Algemeen nieuws
Logo LV

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de door NTA uitgevoerde krachtenveldanalyses in een aantal gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg. Het college is een aantal vragen gesteld en is gevraagd documenten aan te leveren. Medewerking aan het onderzoek is verplicht. De gemeenteraad heeft op basis van de Gemeentewet geheimhouding op dit dossier opgelegd, daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om toestemming te verlenen het dossier aan de Autoriteit Persoonsgegevens te leveren. Omdat hierover pas op 30 mei door de raad kan worden besloten, heeft het college de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht om uitstel van de aanlevertermijn.

Geheimhouding

Als de gemeente de informatie aanlevert bij de Autoriteit Persoonsgegevens betekent dit niet dat de informatie openbaar wordt. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de verstrekte informatie ook vertrouwelijk. Het verstrekken van de verzochte informatie draagt bij aan een effectieve uitvoering van de toezichthoudende taken zoals die door de wetgever belegd zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar werkt het college aan mee en vraagt daarom de raad toestemming om de stukken aan te leveren.

NTA

In oktober 2021 publiceerde NRC een artikel over de overheid die de afgelopen jaren ‘undercover’ onderzoek zou hebben laten doen naar onder andere islamitische organisaties en moskeeën. Ook Leidschendam-Voorburg werd genoemd als een van de gemeenten die hiervoor opdracht heeft gegeven. Naar aanleiding van de berichtgeving heeft het college een onderzoek laten doen naar de feiten en een juridische duiding en heeft er een raadsdebat plaatsgevonden op 25 januari 2022. Het college heeft vanaf dat dit speelt aangegeven in het NTA-onderzoek zo transparant als wettelijk mogelijk is te willen handelen.
Op het NTA-rapport en andere relevante documenten is geheimhouding opgelegd in verband met de juridische procedures die lopen tegen het openbaar maken van het rapport. Over dit bezwaar moet de rechter nog een uitspraak doen. Het college heeft zich verontschuldigd bij het moskeebestuur voor de spanning op de relatie die door het onderzoek is ontstaan en spant zich in om de verhoudingen te herstellen en te verbeteren.