Begeleiding of dagbesteding

Als u hulp nodig heeft bij het aanbrengen van structuur, regelen van dagelijkse zaken, plannen van activiteiten of bij praktische zaken, kan de gemeente u soms begeleiden. Bijvoorbeeld als u een verstandelijke beperking heeft, een psychische aandoening of als uw geheugen achteruitgaat. Vraag een gesprek aan. We kijken dan samen met u en uw familie, huisgenoten of iemand anders uit uw omgeving wat u zelf nog kunt doen. En wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn.

Vormen van begeleiding

  • In de thuissituatie: structuur aanbrengen, dagelijkse zaken regelen, activiteiten plannen en praktische zaken. Soms is er tijdelijk ondersteuning nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en aanleert en u het daarna zelf kan
  • Structuur in de vorm van dagbesteding (begeleiding in een groep). Ook vervoer naar dagbesteding kan hieronder vallen
  • Andere mogelijkheden van ondersteuning, zoals vrijwilligers of instanties als een administratiekantoor

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo-ondersteuning krijgen. In uw gesprek met de gemeente bespreekt u welke optie uw voorkeur heeft.

  • Bij zorg in natura krijgt u bijvoorbeeld een rolstoel. Of een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis
  • Kiest u voor een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) dan kunt u zelf bijvoorbeeld een rolstoel kopen of een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor van de gemeente een geldbedrag beschikbaar. De gemeente zet het geld niet op uw eigen bankrekening maar het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die zorgt voor de betaling. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden

Bijdrage

Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt (behalve begeleiding, rolstoelen en sommige voorzieningen voor kinderen onder de 18), betaalt u een bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte hiervan vast. Die is afhankelijk van:

  • Uw inkomen en vermogen
  • Samenstelling van uw huishouden
  • Uw leeftijd

Met deze gegevens wordt uw maximale bijdrage per 4 weken vastgesteld. Wat u daadwerkelijk gaat betalen, hangt af van de zorg, ondersteuning of voorziening die u krijgt. U betaalt nooit meer dan de maximale bijdrage die het CAK vaststelt.

Uw bijdrage berekenen op de website van het CAK