Begeleiding of dagbesteding

Als u hulp nodig heeft bij het aanbrengen van structuur, regelen van dagelijkse zaken, plannen van activiteiten of bij praktische zaken, kan de gemeente u soms begeleiden. Bijvoorbeeld als u een verstandelijke beperking heeft, een psychische aandoening of als uw geheugen achteruitgaat. Vraag een gesprek aan. We kijken dan samen met u en uw familie, huisgenoten of iemand anders uit uw omgeving wat u zelf nog kunt doen of uw omgeving hierin kan doen. En wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn.

Vormen van begeleiding

  • In de thuissituatie: structuur aanbrengen, dagelijkse zaken regelen, activiteiten plannen en praktische zaken. Soms is er tijdelijk ondersteuning nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en aanleert en u het daarna zelf kan
  • Structuur in de vorm van dagbesteding (begeleiding in een groep). Ook vervoer naar dagbesteding kan hieronder vallen
  • Andere mogelijkheden van ondersteuning, zoals vrijwilligers van Woej

Zorg in natura of Persoonsgebonden Budget

U kunt op 2 manieren Wmo-ondersteuning krijgen. In uw gesprek met de gemeente bespreekt u welke optie uw voorkeur heeft.

  • Bij zorg in natura (ZIN) krijgt u bijvoorbeeld een rolstoel. Of een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis
  • Kiest u voor een ‘Persoonsgebonden Budget’ (PGB) dan kunt u zelf bijvoorbeeld een rolstoel kopen of een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor van de gemeente een geldbedrag beschikbaar. De gemeente zet het geld niet op uw eigen bankrekening maar het gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die zorgt voor de betaling. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden

Bijdrage

Voor begeleiding via de Wmo betaalt u geen eigen bijdrage.