Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Begroting 2024 – 2027 vastgesteld: financiële ruimte voor ambities

09 november 2023
Algemeen nieuws

De gemeenteraad heeft de begroting 2024 – 2027 unaniem vastgesteld. Wethouder Philip van Veller (financiën): “Ik ben er trots op dat we dankzij deze stabiele begroting ook volgend jaar verder kunnen met alles wat we moeten en willen doen om Leidschendam-Voorburg nog mooier en fijner te maken. Onder andere op het gebied van wonen, energie, economie en klimaat. Daarnaast blijf ik samen met andere gemeenten bij het Rijk aandacht vragen voor de financiële situatie van gemeenten op de langere termijn, zodat we ook de komende jaren onze plannen kunnen blijven uitvoeren.”

In de begroting is onder meer geld gereserveerd voor de volgende plannen:

 • Aantrekkelijk en veilig reizen voor voetgangers, fietsers en met het OV
 • Verbeteren bereikbaarheid Mall en omgeving
 • Opstellen nieuw evenementenbeleid en Omgevingsvisie
 • Vernieuwen en verduurzamen winkelgebieden zoals Huygenskwartier en De Julianabaan in Voorburg Damcentrum in Leidschendam.
 • Inzet op gelijke kansen en talentontwikkeling voor ieder kind
 • Duurzame en gezonde schoolgebouwen gericht voor de toekomst
 • Goede sportvoorzieningen en vernieuwing sportvelden
 • Realiseren nieuwe bibliotheek in Leidschendam
 • Actualiseren minimabeleid en WMO-beleid
 • Uitvoeren nieuw beleid voor re-integratie- en participatie
 • Experimenteren met nieuwe vormen van participatie en versterken jongerenparticipatie
 • Organiseren van de Europese verkiezingen in juni 2024
 • Wijkscans maken
 • Meer boa’s op straat
 • Verbeteren afvalscheiding en recycling
 • Aan de slag met het GroenActiePlan
 • Creëren van divers, betaalbaar en duurzaam woningaanbod
 • Uitvoeren gemeentelijke grondexploitaties (Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en de Star)

Lees meer over deze en andere projecten uit de begroting op de webpagina Gemeentegeld.

Week van Respect

Deze week is ook de Week van Respect. Daarom riep de gemeenteraad het college tijdens de behandeling van de begroting op om duidelijk uit te spreken dat intolerantie in onze gemeente niet geaccepteerd wordt. Want Leidschendam-Voorburg zou een leefbare en veilige plek moeten zijn voor alle inwoners, politici en ambtenaren. Een overzicht van deze en andere moties en amendementen staat op de webpagina met de vergaderstukken.