Bereikbaar Stompwijk

De gemeente wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk verbeteren. Inmiddels is de Stompwijkseweg opgeknapt en vernieuwd. De nieuwe verbindingsweg (Veenpoldersweg) wordt in 2020 aangelegd. Daarna volgt de herinrichting van Dr. Van Noortstraat. Deze maatregelen geven ook een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van en de bedrijvigheid in Stompwijk. Bewoners en ondernemers worden nadrukkelijk bij de maatregelen betrokken.

Wat u moet weten

Reconstructie Stompwijkseweg

 • Deze weg is in 2017 en 2018 volledig gereconstrueerd. In 2020 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd

Aanleg verbindingsweg - Veenpoldersweg

 • Veenpoldersweg leggen we aan om de kern van Stompwijk, tussen de N206 en Tuinbouwweg/ Dr. van Noortstraat. Deze weg ontlast de woonkern en faciliteert het doorgaande verkeer
 • We zijn in juli 2020 gestart en we verwachten in september 2021 klaar te zijn
 • Impressie Verbindingsweg Stompwijk (PDF, 1.26 MB)

Herinrichting Dr. van Noortstraat

Als de Veenpolderseweg is aangelegd, kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer. De herinrichting zal gericht zijn op het faciliteren van het bestemmingsverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We verwachten dat het werk medio 2022 kan beginnen. Met het Hoogheemraadschap wordt momenteel gesproken om ook werkzaamheden van dit waterschap bij dit project te betrekken. In april 2021 zijn de concept-uitgangspunten voor dit project opgesteld. Dan volgt een burgerparticipatietraject om te komen tot een inrichingsplan als basis voor de aanbesteding en uitvoering van deze herinrichtingsopgave.

Inspraak bewoners

 • Klankbordgroep (bestaande uit een aantal bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties)
 • Consultatiebijeenkomsten over de uitwerking van de 3 deelplannen
 • Informatiebijeenkomsten over de stand van zaken van het project tijdens de uitvoering
 • Enquêtes over het gewenste eindresultaat en de situatie tijdens de werkzaamheden

Tijdlijn

Reconstructie Stompwijkseweg

 • De werkaamheden zijn afgerond

Realisatie Veenpoldersweg

 • September 2021: werkzaamheden afgelond
 • Juli 2020: start werkzaamheden

Herinrichting Dr. van Noortstraat

 • Derde en vierde kwartaal 2022: uitvoering herinrichtingsplan
 • Eerste en tweede kwartaal 2022: uitwerking en aanbesteding
 • Derde kwartaal 2021: vaststelling herinrichtingsplan
 • Tweede kwartaal 2021: uitgangspunten herinrichting