Bereikbaar Stompwijk

De gemeente wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk verbeteren. Inmiddels is de Stompwijkseweg opgeknapt en vernieuwd. De nieuwe verbindingsweg (Veenpoldersweg) wordt in 2020 aangelegd. Daarna volgt de herinrichting van Dr. Van Noortstraat. Deze maatregelen geven ook een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van en de bedrijvigheid in Stompwijk. Bewoners en ondernemers worden nadrukkelijk bij de maatregelen betrokken.

Wat u moet weten

Reconstructie Stompwijkseweg

 • Werkzaamheden zijn 2018 afgerond
 • Herstraten van fietsstrook langs Stompwijksevaart en herstellen van diverse schades aan rijbaan in zomer 2020

Aanleg verbindingsweg - Veenpoldersweg

 • Veenpoldersweg wordt om de kern van Stompwijk aangelegd, tussen de N206 en Tuinbouwweg/ Dr. van Noortstraat. Deze weg zal het doorgaande verkeer beter faciliteren en de woonkern ontlasten
 • Voordat de aanleg begint, is het tracé voorbelast (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te krijgen)
 • We streven ernaar om de wegwerkzaamheden in juli 2020 te beginnen. Het werk duurt naar verwachting ongeveer 12 maanden. Dit onder voorbehoud van tijdige verkrijging van de noodzakelijk te verwerven percelen
 • Impressie Verbindingsweg Stompwijk (PDF, 1.26 MB)

Herinrichting Dr. van Noortstraat

Als de Verbindingsweg is aangelegd, kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer. De herinrichting zal gericht zijn op het faciliteren van het bestemmingsverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We verwachten dat het werk medio 2021 kan beginnen. Met het Hoogheemraadschap wordt momenteel gesproken om ook werkzaamheden van dit waterschap bij dit project te betrekken.

Inspraak bewoners

 • Klankbordgroep (bestaande uit een aantal bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties)
 • Consultatiebijeenkomsten over de uitwerking van de 3 deelplannen
 • Informatiebijeenkomsten over de stand van zaken van het project tijdens de uitvoering
 • Enquêtes over het gewenste eindresultaat en de situatie tijdens de werkzaamheden

Tijdlijn

Reconstructie Stompwijkseweg

 • Medio 2020: herstelwerkzaamheden
 • 2018: afgerond

Realisatie Verbindingsweg

 • Juli 2020/ juli 2021: wegaanleg
 • 2019/2020: voorbelasting van de weg
 • Oktober 2017: bestemmingsplan onherroepelijk
 • Oktober 2015: oktober 2019: grondverwerving

Herinrichting Dr. van Noortstraat

 • Mei 2021/ eind 2021: herinrichtingswerkzaamheden