Bereikbaar Stompwijk

De gemeente wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk verbeteren. Dat is nodig omdat de Stompwijkseweg in slechte staat is en de wijk lijdt onder het vele verkeer dat de route gebruikt. Daarom wordt de Stompwijkseweg opgeknapt en vernieuwd, de Dr. Van Noortstraat heringericht en een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. Van Noortstraat aangelegd. Deze maatregelen geven ook een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van en de bedrijvigheid in Stompwijk. Bewoners en ondernemers worden nadrukkelijk bij de maatregelen betrokken.

Wat u moet weten

Reconstructie Stompwijkseweg

 • Werkzaamheden zijn eind februari 2017 gestart en bijna afgerond. In april 2018 is de weg voor alle verkeer opengesteld
 • Werkzaamheden bestonden uit het deels renoveren en deels vernieuwen van de kadewand langs de Stompwijksevaart
 • Daarnaast is de wegconstructie geheel vernieuwd (nieuwe bestrating en nieuw grondpakket)
 • Kadewerkzaamheden zijn uitgesteld. Er zijn locaties kabels en leidingen aangetroffen die het bijplaatsen van de buispalen belemmert
 • Ontwerptekening Stompwijkseweg (PDF, 852.81 KB)
 • Impressie Stompwijkseweg (PDF, 1.99 MB)

Aanleg Verbindingsweg

 • Verbindingsweg wordt om de kern van Stompwijk aangelegd, tussen de N206 en Tuinbouwweg/ Dr. van Noortstraat. Verbindingsweg zal het doorgaande verkeer beter faciliteren en de woonkern ontlasten
 • Om deze weg mogelijk te maken moet de gemeente percelen aankopen en heeft de raad een bestemmingsplan vastgesteld
 • Voordat de aanleg begint, wordt het tracé voorbelast (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te krijgen). Deze voorbelasting duurt ongeveer 1 jaar en gaat in september 2018 van start
 • Zandtransporten gaan niet via dorpskern
 • We streven ernaar om de wegwerkzaamheden najaar 2019 te beginnen. Het werk duurt naar verwachting ongeveer 12 maanden. Dit onder voorbehoud van tijdige verkrijging van de noodzakelijk te verwerven percelen
 • Impressie Verbindingsweg Stompwijk (PDF, 1.26 MB)

Herinrichting Dr. van Noortstraat

Als de Verbindingsweg is aangelegd, kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer. De herinrichting zal gericht zijn op het faciliteren van het bestemmingsverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We verwachten dat het werk in het najaar 2020 kan beginnen en ongeveer 9 maanden duurt.

Inspraak bewoners

 • Klankbordgroep (bestaande uit een aantal bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties)
 • Consultatiebijeenkomsten over de uitwerking van de 3 deelplannen
 • Informatiebijeenkomst over de stand van zaken van het project tijdens de uitvoering
 • Enquêtes over het gewenste eindresultaat en de situatie tijdens de werkzaamheden

Tijdlijn

Reconstructie Stompwijkseweg

 • Februari 2017 - april 2018: uitvoering

Realisatie Verbindingsweg

 • Najaar 2019 - najaar 2020 (afhankelijk van grondaankopen): aanleggen weg
 • 2018/2019 (afhankelijk van grondaankopen): voorbelasting van de weg
 • Oktober 2017: bestemmingsplan onherroepelijk
 • Oktober 2015: oktober 2019: grondverwerving

Herinrichting Dr. van Noortstraat

 • Najaar 2020 - najaar 2021 (afhankelijk van de voortgang en realisatie Verbindingsweg): herinrichtingswerkzaamheden