Bestemmingsplan Verbindingsweg Stompwijk onherroepelijk

Het bestemmingsplan dat de Verbindingsweg rond Stompwijk mogelijk maakt, is onherroepelijk. De Raad van State heeft deze week de beroepen tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden ongegrond verklaard.

Met de nieuwe Verbindingsweg wordt het doorgaand verkeer om de kern van Stompwijk heen geleid om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Begin 2018 vinden de eerste werkzaamheden plaats. Dan worden op de eerste delen van het tracé zandpakketten aangebracht die lange tijd moeten inklinken voordat de weg erop kan worden aangebracht. De weg moet er eind 2019/begin 2020 liggen.

Uitspraken