Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Wat u moet weten

  • Een bestemmingsplan is bindend. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een afwijking van het bestemmingsplan verlenen. Dit wordt dan gepubliceerd via de website Overheid.nl en in de gemeenterubriek van Het Krantje
  • Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze bestaat uit 2 fasen: ontwerp en plan
  • Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele veranderingen in plannen die gelden voor uw buurt, abonneert u zich dan op de e-mailservice van de Rijksoverheid

Uw mening geven