Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bijzondere bijstand Energiearmoede

Zijn er bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) waardoor u een hoge energierekening heeft? En kunt u de energierekening niet betalen met behulp van de energietoeslag en het landelijk noodfonds energie? Misschien kunt u bijzondere bijstand Energiearmoede aanvragen. Als u hier recht op heeft, dan krijgt u van de gemeente geld om uw rekening te betalen.

Wat u moet weten

 • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand Energiearmoede te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u bijzondere bijstand krijgen
 • De vergoeding is een gift
 • De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie

Voor wie

 • U woont zelfstandig (woning met eigen toegangsdeur, geen kamerhuur) in gemeente Leidschendam-Voorburg
 • U betaalt uw energierekening direct aan uw energieleverancier
 • U heeft financiële problemen door hoge energiekosten of bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte)
 • U heeft gebruik gemaakt van de andere regelingen voor energiekosten, maar u heeft nog financiële problemen of
 • U heeft geen recht op andere regelingen voor energiekosten
 • Op 1 januari 2023 was uw vermogen (zoals spaargeld) lager dan de gestelde grens voor vermogen (zie vermogensgrens hieronder)

Vermogensgrens

Bekijk hoeveel vermogen (zoals spaargeld, auto, eigen huis) u in uw situatie mag hebben:

 • alleenstaande: € 7.605
 • alleenstaande ouder: € 15.210
 • gehuwden tezamen: € 15.210

Benodigde bewijsstukken

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Over woon- en leefsituatie (bijvoorbeeld huurcontract)
 • Over uw gezinsinkomen (loonstroken van u en uw werkende gezinsleden)
 • Over uw vermogen (bankafschriften van uw rekeningen van de laatste 3 maanden, bewijs van een auto of eigen huis)
 • Bewijs van uw hoge energiekosten (energiecontract, energierekening)
 • Bewijs van de kosten waarvoor u de aanvraag indient (pro-forma nota, prijsopgave)
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)