Burgemeester Klaas Tigelaar

Burgemeester Klaas Tigelaar

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief Veiligheidsregio en tegengaan radicalisering)
 • Integrale handhaving
 • Communicatie
 • Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief gegevensbescherming)
 • Metropoolregio
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties in de functie als burgemeester

 • Voorzitter Netwerktafel Erfgoedlijn Romeinse Limes Zuid Holland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
 • Lid algemeen bestuur metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid bestuur Vereniging Sport en gemeenten
 • Voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Lid dagelijks bestuur M50 (voorheen Platform Middelgrote Gemeenten)

Nevenfuncties

 • Lid RvT LEV scholengroep West-Nederland (betaald)