Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Burgemeester zet zich in als militair reservist

01 februari 2024
Algemeen nieuws

Burgemeester Martijn Vroom heeft de opleiding als militair van het Korps Nationale Reserve (NATRES) van de Koninklijke Landmacht afgerond. 

Korps Nationale Reserve

De kerntaak van het Korps Nationale Reserve (Natres) is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied en bijstand bij rampen en crisis. Daartoe behoren vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en bijvoorbeeld het vullen van zandzakken bij hoogwater. De Natres bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten, vrijwillige militairen. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie.

De burgemeester draagt defensie een warm hart toe en vindt het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren als reservist wanneer dat nodig is: “Het is enorm leerzaam om even uit de bestuurlijke wereld over te stappen naar de operationele kant. Daar leer je nieuwe vaardigheden. Daarnaast heeft deze opleiding me extra inzicht gegeven in hoe je om kunt gaan met crisissituaties, dat komt in mijn werk als burgemeester ook goed van pas.” 

Nevenfunctie

Binnen het college en de ambtelijke organisatie zijn vooraf goede afspraken gemaakt om dit in te passen in de agenda. Inzet voor de Natres is een betaalde functie en wordt geregistreerd en gepubliceerd op de website van de gemeente als nevenfunctie. Wanneer de burgemeester ingezet wordt, wordt hij vervangen door de locoburgemeester.