Cameratoezicht in parkeergarage Oude Haven

2 juli 2019
Algemeen
ingang parkeergarage Oude Haven
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

De gemeente plaatst 12 camera’s in de parkeergarage Oude Haven in Voorburg om overlast en vandalisme te beperken. De werkzaamheden vinden plaats vanaf  1 juli en vanaf 5 juli zijn de camera’s operationeel en gaan ze beelden opnemen. In verband met de privacy kan het beveiligingsbedrijf alleen op verzoek van de politie de beelden uitlezen. 

Burgemeester Tigelaar: ”Bewoners en mensen die parkeren in de garage ervaren overlast. Met deze ingreep willen we de veiligheid in de garage verbeteren en vandalisme tegen gaan. Enerzijds werken camera’s preventief, anderzijds bieden de camera’s  bewijsmateriaal als dat nodig is.”

Met het plaatsen van de camera’s komt de gemeente tegemoet aan de wens van bewoners om de beveiliging te verbeteren.