Coalitieakkoord 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie in een bestuursakkoord vastgelegd welke plannen zij in hun bestuursperiode gaat uitvoeren. Deze zijn vastgelegd in het bestuursakkoord of coalitieakkoord.