Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Consulent op school verbindt zorg en onderwijs

14 september 2023
Algemeen nieuws

Een vaste jeugdconsulent op school die nauw samenwerkt met onder andere de schoolmaatschappelijk werker en intern begeleider zorgt voor een betere verbinding tussen onderwijs en zorg. Dat blijkt uit de pilot ‘Consulent op school’ die sinds december 2021 loopt op 8 basisscholen in de gemeente.

Door het koppelen van een jeugdconsulent aan de scholen, kan de consulent op een eerder moment meedenken met de school en kan er sneller geadviseerd worden. Dit bespaart tijd en zorgt er voor dat schoolmedewerkers zich op hun eigen taken kunnen concentreren. 

Drempel verlaagd

Naast de betere verbinding tussen onderwijs en zorg, is ook de drempel verlaagd voor ouders om hulp te vragen. De jeugdconsulent kan bijvoorbeeld met school en ouders in gesprek gaan over hoe hun kind het beste ondersteund kan worden. Dat betekent niet altijd dat er jeugdhulp wordt ingezet. 1 van de jeugdconsulenten die meedraait in de pilot: “Medewerkers van de school bellen of mailen regelmatig met de jeugdconsulent voor korte vragen, wat zorgt dat aanmeldingen bij de gemeente soms ook voorkomen kunnen worden.”

Samenwerking verbeterd
Voorafgaand aan de pilot hadden alle partijen de wens om de samenwerking te verbeteren. De aanmeldingen voor jeugdhulp kwamen soms relatief laat binnen, wat zorgde voor frustratie bij gezinnen, scholen en het jeugdteam. Door de jeugdconsulent op school te plaatsen, weten scholen en gemeente elkaar sneller te vinden.

Uitbreiden

Gemiddeld is de inzet van een jeugdconsulent 3 uur per week per school. De pilot is na de tussenevaluatie in juni 2022 verlengd tot en met het schooljaar 2022-2023. De gemeente is van plan de consulent op school vanaf het schooljaar 2023-2024 blijvend te maken en het aantal basisscholen dat een consulent op school heeft, stapsgewijs uit te breiden. Ook wil de gemeente een pilot starten met het middelbaar onderwijs. De gemeente wil de werkwijze in 2025 verder uitbreiden naar alle basis- en middelbare scholen.