Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Cultuurvisie: Een rijk cultureel leven voor iedereen

05 juli 2024
Algemeen nieuws

Iedereen in Leidschendam-Voorburg moet kunnen genieten van het rijke culturele leven in de gemeente. Dat is de ambitie die via de nieuwe cultuurvisie aan de gemeenteraad is voorgelegd. Het college wil activiteiten dichter bij de inwoners brengen, door bekendheid te vergroten en (financiële) drempels weg te nemen. Met daarbij speciale aandacht voor een culturele basis voor de jeugd.

Wethouder Marcel Belt: “Kunst, cultuur en erfgoed hebben grote waarde voor iedereen. Het verbindt onze historie met de talenten van nu en hun toekomstdromen. Het is leerzaam, daagt uit om jezelf en je talenten te ontwikkelen en het zorgt voor plezier. Zowel voor mensen die beeldende kunst, muziek, schrijfkunst of dans- of toneelvoorstellingen maken, als voor degenen die er als toeschouwer van genieten. Daarom vinden wij het belangrijk om culturele activiteiten en ons erfgoed te behouden en voor al onze inwoners toegankelijk te maken. En dat de jeugd een culturele basis krijgt.” 

Drempels wegnemen zodat iedereen kan meedoen

Uit een breed participatieproces met inwoners, verenigingen, stichtingen en professionele instellingen blijkt dat ongeveer de helft van de mensen drempels ervaart om mee te doen aan culturele activiteiten. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten welke activiteiten en voorstellingen er in Leidschendam-Voorburg zijn, ze geen geld hebben om mee te doen of een ticket te kopen of omdat ze geen vervoer hebben of door een fysieke beperking niet naar de locatie toe kunnen. Het college wil deze drempels wegnemen. Onder andere door activiteiten beter te verdelen over verschillende plekken in de gemeente en vrijwilligers te ondersteunen die activiteiten organiseren in de gemeente. Daarnaast moet de bekendheid van bestaande regelingen en activiteiten worden vergroot. 

De cultuurvisie zet in op cultuur met een sociaal aspect, bijvoorbeeld via de regeling ‘Cultuur op recept’, een uitbreiding van Welzijn op Recept, waardoor zorgverleners culturele activiteiten kunnen voorschrijven als zij denken dat dit goed is voor de mentale gezondheid. Ook worden er meer culturele activiteiten toegevoegd aan de Sport en Cultuurkaart. Via het project ‘Verborgen Stad’ wordt de komende 2 jaar op meer plekken in de gemeente de geschiedenis zichtbaar gemaakt op een hedendaagse manier. Ook gaat de gemeente met inwoners in gesprek over hoe zij erfgoed beleven, koesteren we de ruim 700 monumenten in Leidschendam-Voorburg en blijven we andere activiteiten rondom erfgoed, zoals de Open Monumentendag, ondersteunen. Zowel in Leidschendam als Voorburg wordt een ‘Bibliotheek van de Toekomst’ gerealiseerd als maatschappelijke en culturele ontwikkel- en ontmoetingsplek.

Culturele basis voor ieder kind

In de cultuurvisie is er extra aandacht voor kinderen. Een stevige (culturele) basis helpt om op een veilige, krachtige, gezonde manier op te groeien, talenten te ontdekken en te ontwikkelen en emoties en gedachten te uiten. Daarom zet de gemeente steviger in op cultuureducatie. De cultuureducatieprogramma’s  ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK) en het ‘Cultuurmenu’ worden versterkt. Via CMK worden op school lessen gegeven door professionele docenten. Hierbij komt er meer aandacht voor muziek in de klas en voor het opleiden van leerkrachten tot cultuurcoach binnen hun school. Het Cultuurmenu, waarbij kinderen op bezoek gaan bij culturele instellingen zoals het Huijgensmuseum, de theaters en de molens, wordt vernieuwd, zodat het beter aansluit bij de wensen van basisscholen. Samen met partners wordt gewerkt aan een actieplan Cultuureducatie.

Daarnaast blijven extra activiteiten gefinancierd worden om talenten tot bloei te laten komen. Ook via subsidievoorwaarden stuurt de gemeente op cultuureducatie. 

Kwaliteit versterken

Het culturele veld in Leidschendam-Voorburg telt ruim 80 organisaties en verenigingen. Daar hoort een enorm aantal vrijwilligers bij. Om culturele instellingen te helpen hun kwaliteit te behouden en te versterken, wordt een cultuurmakelaar aangesteld en worden financiële middelen gerichter ingezet. De cultuurmakelaar heeft als taak de culturele- en kunstorganisaties, verenigingen en erfgoedorganisaties verder met elkaar te laten samenwerken, helpt om subsidies aan te vragen en ondersteunt de verschillende culturele aanbieders om het aanbod nog beter op elkaar en op de behoeften van inwoners af te stemmen. Subsidieregelingen worden aangepast op de doelen van de cultuurvisie. 

De cultuurvisie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Als zij hiermee akkoord gaat, wordt de visie na de zomer uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma met daarin concrete acties. Een eerste concept is met het voorstel meegestuurd aan de gemeenteraad.