De Binnenbaan verkort de weg naar meedoen

17 juni 2020
Algemeen
Algemeen bestuur op werkbezoek december 2019
Credits/Fotograaf: 
Algemeen bestuur op werkbezoek december 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitief besluit genomen over de oprichting van het nieuwe werkbedrijf: De Binnenbaan. Per 1 januari 2021 start het nieuwe werkbedrijf met het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden uit de regio Zoetermeer. Eerder hebben de colleges van Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk definitief besloten om de Gemeenschappelijke Regeling DSW per 1 januari 2021 op te heffen. DSW gaat op in werkbedrijf De Binnenbaan. Patrick Verhoef is benoemd tot directeur voor De Binnenbaan BV.

 

Wethouder Stemerdink: “De organisatie verandert, maar de werkplekken blijven! Iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving. Werk geeft structuur en het sociale contact met anderen is heel belangrijk. Met de oprichting van De Binnenbaan zorgen we er met elkaar voor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk aan de slag blijven bij reguliere werkgevers. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook overmorgen en de dag erna. Ook op de vestiging op de Populierendreef in Voorburg blijft plek voor mensen die zonder prikkels moeten werken. We zijn ontzettend blij met de contracten die we hebben met bedrijven die deze mensen een plek geven en deze contracten lopen door bij De Binnenbaan. Zo bieden we de mensen die daar al werken zekerheid en verandert er voor hun weinig."

 

De Binnenbaan vanaf 1 januari 2021 in bedrijf

Vanaf 1 januari 2021 gaan het Werkgeversservicepunt ZHC, het Sociaal Werkbedrijf DSW en medewerkers re-integratie en activering van de gemeente Zoetermeer samen in het nieuwe werkbedrijf ‘De Binnenbaan’. Voor de doelgroep medewerkers die via de DSW aan het werk is verandert er nagenoeg niets. Zij blijven hetzelfde werk doen als dat zij voorheen deden. Ook voor medewerkers van de betrokken bedrijven verandert er weinig. Zij blijven hun werk voorlopig vanuit de huidige locaties “de populierendreef in Voorburg” en de locaties van DSW verrichten.

 

Veranderende markt

Wetgeving, een veranderende arbeidsmarkt, een bredere groep van kandidaten en medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers die andere eisen stellen aan de dienstverlening. Dat zijn, naast een steeds krapper budget, allemaal redenen om de stap naar dit nieuwe werkbedrijf te maken. Het werkbedrijf brengt werkgevers en werkzoekenden in de regio samen. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een breder pallet aan diensten en hoeven hiervoor slechts contact te hebben met één organisatie. Zo wordt er gehoor gegeven aan de vraag van de ondernemers om op efficiënte wijze ondersteuning te bieden bij arbeidsvraagstukken.

 

Lang en zorgvuldig traject

Met het definitieve besluit over de oprichting wordt een lang en zorgvuldig traject afgerond met veel betrokken partners, zoals de colleges en gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, de ondernemingsraden van de gemeente Zoetermeer en Sociaal Werkbedrijf DSW en de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg. Deze partners blijven ook betrokken bij De Binnenbaan.