Denktank economie brengt knelpunten, behoeften en mogelijkheden in beeld

15 mei 2020
Algemeen

Welke impact heeft de 1,5 meter-economie op ondernemers? Welke problemen en oplossingen zijn er? En hoe kan de gemeente daarbij ondersteunen? Om samen met ondernemers het antwoord op die vragen te vinden, organiseert de gemeente een denktank economie met vertegenwoordigers uit de horeca, retail en contactberoepen.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Veel ondernemers hebben de afgelopen weken minder of geen inkomsten gehad. De gemeente heeft intensief contact met ondernemers en de afgelopen weken is per casus gekeken welke mogelijkheden er zijn. Maar ook de komende periode blijft uitdagend. Cafés, winkels, restaurants, kapperszaken, praktijken voor fysiotherapie, ze moeten allemaal opnieuw worden ingericht volgens de 1,5 meter-voorschriften. Dit vraagt veel aanpassingen. Door middel van de denktank willen we met elkaar nog beter de knelpunten en behoeften in beeld krijgen en gezamenlijk nadenken over wat er aanvullend nodig is om de 1,5 meter-economie vorm te geven.”

Voor de denktank worden vertegenwoordigers vanuit horeca, retail en contactberoepen uitgenodigd. Zij buigen zich samen met de gemeente over collectieve vragen die volgen uit de 1,5 meter-voorschriften. Welke impact hebben die voorschriften? Welke knelpunten zijn er? Welke oplossingen zien we daarvoor? Zijn er maatregelen die de betrokken sectoren kunnen nemen om de economische schade te beperken? Ook wordt er gekeken op welke manier de gemeente kan faciliteren. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening of gebruik openbare ruimte, maar kan ook financieel vanuit het bestaande maatregelenpakket en het budget voor initiatieven vanuit de markt.