Dienstverlening gemeente aangepast vanwege coronacrisis

22 maart 2020
Algemeen
afbeelding Servicecentrum gemeente Leidschedam-Voorburg

Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Daarom gaat de dienstverlening door. Wel zorgen de verscherpte maatregelen in deze coronacrisis voor iedereen voor aanpassingen. Hiervoor wordt uw begrip gevraagd.

Balies blijven open, alleen op afspraak

De balies van de afdeling burgerzaken zijn open voor het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, VOG’s, aangifte van geboorte en overlijden en naturalisatie. Er wordt hierbij zoals altijd op afspraak gewerkt en dat zorgt voor een natuurlijke spreiding van bezoekers.

Flitsbalie

De Flitsbalie stuurt formulieren momenteel zoveel mogelijk per post toe, afhandeling gebeurt digitaal. Bij de Flitsbalie kunnen inwoners met een laag inkomen tegemoetkoming voor onder andere schoolkosten aanvragen.

Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

Op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg gaan de belangrijkste processen door. Daarbij gelden vanaf nu de volgende aanpassingen:

 • Klantcontacten verlopen telefonisch, via mail, Whatsapp of FaceTime. Alleen bij hoge uitzondering worden klanten gevraagd naar de gemeente te komen
 • Er worden voorlopig geen huisbezoeken gedaan
 • De gemeente verzoekt inwoners die al zorg ontvangen en vragen hebben over die zorg, contact op te nemen met hun zorgaanbieder. Komen zij er om bepaalde redenen met hen niet uit, dan kan contact met de gemeente opgenomen worden

Gewijzigde openingstijden Servicecentrum

Aangezien er nog maar beperkte afspraken in het Servicecentrum aan de Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam plaatsvinden, zijn de deuren op vrijdag 20 maart gesloten en vanaf maandag 23 maart alleen nog geopend op:

 • Maandag van 8:30 – 12:30 uur
 • Dinsdag van 8:30 – 12:30 uur
 • Woensdag van 12:30 – 16:30 uur
 • Donderdag 12:30 – 20:30 uur
 • Vrijdag en in het weekend: gesloten

Medewerkers verwerken vanuit huis de digitale processen.

Bruiloften

Ook voor feestelijke gelegenheden als bruiloften geldt dat grote groepen niet meer samen mogen komen. Daarom geldt voorlopig:

 • Kosteloze huwelijken op de dinsdagen gaan door
 • Eenvoudige en grote huwelijken kunnen doorgaan, waarbij er maximaal 12 personen aanwezig mogen zijn. Zij dienen zoveel mogelijk verspreid te zitten, met uitzondering van het bruidspaar

Uitvaarten

Voor uitvaarten geldt dat deze in aangepaste vorm doorgaan. Dit betekent dat er niet meer dan 30 personen bij de dienst aanwezig zijn. Na afloop is er helaas geen mogelijkheid meer om koffie en/of thee te drinken. Voor elke uitvaart is er nauw overleg met de familie. Voor bijzettingen en dergelijke kan een afspraak gemaakt worden. Het groot onderhoud gaat op dit moment nog door.

Afvalinzameling Avalex

In onze gemeente zorgt Avalex voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Zij doen er alles aan om uw afval en grondstoffen op te blijven halen. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid en milieuhygiëne op straat. Om dit te garanderen, neemt Avalex maatregelen.

 • Grofvuil wordt niet meer ingezameld om meer mensen in de reguliere afvalinzameling in te kunnen zetten. Bewaar grofvuil alstublieft voorlopig thuis en kom alleen naar de inzamellocaties als het echt noodzakelijk is

Het laatste nieuws over eventuele wijzigingen rondom afvalinzameling leest u op de website van Avalex.

Zwerfafval en groenonderhoud

Het is mogelijk dat de gemeente komende periode minder capaciteit kan inzetten op het opruimen van zwerfafval op straat. Ook het groenonderhoud komt naar verwachting onder druk te staan. Daardoor kan de gemeente de kwaliteit van een schone en groene leefomgeving mogelijk niet waarborgen.

Handhaving

De afdeling Handhaving behandelt zoveel mogelijk meldingen. Normaal gesproken wordt persoonlijk contact gezocht met inwoners. Op dit moment handelen wij meldingen zoveel mogelijk schriftelijk of telefonisch af. Onze toezichthouders en opsporingsambtenaren richten zich op toezicht en handhaving van de door het kabinet aangekondigde maatregelen en op de belangrijkste meldingen, zoals meldingen die betrekking hebben op de bereikbaarheid voor hulpdiensten.