Digitale informatiebijeenkomst Schakenbosch

15 oktober 2020
Algemeen
bovenaanzicht Schakenbosch

Kort voor de zomervakantie vergaderde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over het bestemmingsplan Schakenbosch, dat aangepast moet worden om de ontwikkeling van Landgoed Voorlei mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft toen niet ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor Schakenbosch. In een aangenomen amendement zijn de zorgen geuit voor de milieueffecten op de omgeving en de bebouwing op het terrein. Samen met de gemeente, de ontwikkelaar en andere betrokkenen bij de planvorming wordt gewerkt aan een aangepast bestemmingsplan. Een plan waarin de onderzoeksresultaten van de milieueffecten opnieuw zijn getoetst en de belangen van de omgeving nogmaals goed worden gewogen.

Extra informatiebijeenkomst

Op zaterdag 24 oktober wordt van 15.00 tot 17.00 uur er een digitale informatiebijeenkomst voor de omgeving en geïnteresseerden georganiseerd. Dit om iedereen de kans te bieden belangen en wensen kenbaar te maken. Met deze (extra) bijeenkomst verwachten de initiatiefnemer en de gemeente dat alle belangen zo goed mogelijk kunnen worden geïnventariseerd, toegelicht en gewogen, zodat de plannen opnieuw aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Op zaterdag 24 oktober ontvangt u per e-mail de link naar de digitale bijeenkomst.