Drank- en horecavergunningen aanvragen

De meeste meldingen en vergunningaanvragen kunt u als horecaondernemer digitaal regelen. Hieronder ziet u welke dat zijn. U heeft 15 minuten de tijd om een pagina van het digitale aanvraagformulier in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u meer tijd nodig? Maak de tekst dan van tevoren, zodat u hem alleen hoeft te kopiëren in het formulier.

Integrale aanvraag drank- en horecavergunning

Als u een horecazaak overneemt, begint of als u de ondernemingsvorm wijzigt. U vraagt in 1 keer diverse gemeentelijke vergunningen aan, zoals drank- en horecavergunning en exploitatievergunning. Zorg dat u gegevens bij de hand heeft over onder andere bestemming van het perceel, ondernemingsvorm, manier van financiering, naam, adres en geboortegegevens van alle bestuurders en leidinggevenden, faciliteiten, oppervlakten, bezoekerscapaciteiten en zitplaatsen en bedrijfsactiviteiten.

Uitbreiden met drankvergunning

Als u al een lopende zaak heeft, in het bezit bent van alle benodigde horecavergunningen op uw naam en uw bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden met het verstrekken van alcohol.

Verbouwing of verandering gebruik

Digitaal melden dat u gaat verbouwen of heeft verbouwd en/of dat u ruimten in uw horecazaak anders gebruikt.

Wijziging leidinggevende

Digitaal doorgeven dat uw horecazaak een nieuwe leidinggevende of bedrijfsleider heeft.

Terras toevoegen of wijzigen

Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een (extra) terras of een bestaand terras wilt veranderen.

Sluitingsuur horecazaak aanpassen

Ontheffing sluitingstijden aanvragen om uw openingstijden structureel of incidenteel te wijzigen. Zie ook: Beleid sluitingstijden.

Sluitingsuur horecazaak incidenteel aanpassen

Ontheffing sluitingstijden aanvragen om incidenteel langer open te blijven (maximaal 6 keer per jaar).

Slijtersvergunning aanvragen

Vergunning aanvragen om in uw slijterij sterke drank (15% of meer alcohol) te verkopen. Uw bestaande slijtersvergunning aanpassen kunt u aanvragen via ons contactformulier. Alcohol schenken mag niet.

Melding incidentele festiviteit

Een incidentele festiviteit is een feest van 1 of een klein aantal inrichtingen, zoals een school, kerk winkel of horecagelegenheid. Daarbij is sprake van geluidshinder of lichthinder.

  • Per kalenderjaar mag u maximaal 6 incidentele festiviteiten houden
  • U meldt de incidentele festiviteit minstens 2 weken van tevoren

Gesprek over vergunningen

Wilt u een vooroverleg over de horecavergunningen die u nodig heeft? Vraag een gesprek aan via ons contactformulier. We bespreken het bestemmingsplan en bepalen welke vergunningen en meldingen nodig zijn.