Duurzaam afval

Een duurzaam huishouden scheidt 75% van haar afval en produceert hooguit 100 kilo restafval per jaar. Is uw huishouden nog niet zo duurzaam? Hieronder adviezen om beter met uw afval om te gaan.

Inzamelen

Ook in uw wijk gaat Avalex op een nieuwe manier afval inzamelen. Hierover kunt u meepraten als uw wijk aan de beurt is. Meer informatie op Invoering nieuwe manier van afval inzamelen

Scheiden