Economische agenda voor ondernemers

De gemeente wil de lokale economie versterken. Daarom hebben we samen met ondernemers de Economische agenda opgesteld. Hierin staan plannen en activiteiten die bijdragen aan de plaatselijke bedrijvigheid en ondernemers ondersteunen bij hun ondernemerschap. De uitvoering ervan loopt van 2017 tot 2020.

Bekijk Economische agenda 2017-2020

Wat u moet weten

De thema's en daarbij horende initiatieven van de Economische agenda voor 2019 - 2020 zijn:

Ruimte voor bedrijvigheid zo goed mogelijk benutten

 • Uitvoering bedrijventerreinenstrategie ’basis op orde’

  Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor ondernemers. Daarom stelde de gemeenteraad in 2018 vast dat de bedrijventerreinen behouden worden. De volgende fase is het oppakken van een aantal aanbevelingen in de uitvoering, bijvoorbeeld bewegwijzering en AED’s. Een impuls voor de kwaliteit van bedrijventerreinen draagt bij aan het vestigingsklimaat

 • Gesprekken met marktpartijen over bedrijfslocaties
  Na de verkenning van ruimtebehoefte voor kleine bedrijven brengen we marktpartijen bij elkaar. Doel is om mogelijke locaties daadwerkelijk te ontwikkelen tot passende werkplekken, die aansluiten op de vraag vanuit de voornamelijk lokale ZZP’ers en het midden - en kleinbedrijf
 • Verkenning ruimtebehoefte voor kleine bedrijven
  Er is steeds meer vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte voor starters, ZZP’ers of kleine bedrijven. We verkennen de ruimtebehoefte en locaties die voor dit doel ontwikkeld kunnen worden
 • Profilering en positionering bedrijventerreinen
  We geven een impuls aan de profilering en positionering van de vijf bedrijventerreinen. Dat doen we door middel van het plaatsen van en­treeborden en via gemeentelijke communicatiemiddelen
 • Opstellen locatieprofielen evenementenlocaties
  Er komen beschrijvingen en gebruiksvoorwaarden voor acht evenementenlocaties. Zo creëren we een betere match tussen de locatie en het evenement. Waar nodig voeren we aanpassingen uit op de evenementenlocaties, zodat deze geschikt zijn voor het laten plaatsvinden van de beoogde evenementen

Goede dienstverlening aan ondernemers 

 • Integrale jaarvergunning uitrollen
  Na een succesvolle pilot in het Huygenskwartier in 2018 gaan Leidschendam- Centrum en De Julianabaan samen met betrokken partijen de wenselijkheid en mogelijkheden voor de andere winkel­centra verkennen. Er wordt in één keer voor alle evenementen in een jaar een vergunning aangevraagd, in plaats van elke keer apart. Dit scheelt de onderne­mers en de gemeente tijd
 • Pilot evenementen in Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  Bij de Omgevingswet (2021) hoort goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket ziet iedereen snel wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet. We doen een pilot met het opnemen van evenementenlocaties en evenementenvergunningen in DSO.
 • Stimuleren snel internet op bedrijventerreinen

  We zorgen dat ondernemers op bedrijventerreinen beter verbonden kunnen zijn. Stichting Digitale Bereik­baarheid deed namens de gemeente onderzoek naar snel internet op de bedrijventerreinen. Marktaanbieders zijn nu verantwoordelijk voor de upgrades op de terreinen in afstemming met de bedrijven. Op bedrijventerrein Klaverblad in Stompwijk is het netwerk geoptimaliseerd en de ondernemers kunnen makkelijker een aansluiting met hoge internetsnelheid krijgen

 • Minder regels voor ondernemers in winkelgebieden
  Hier wordt aan gewerkt
 • Actualisatie marktverordening
  Samen met marktorganisaties hebben we wijzigingen vastgesteld in de marktverordening, zodat er minder overbodige regels en administratieve lasten zijn. Hierdoor blijft de markt aantrekkelijk voor consumenten en marktkooplieden

Stimuleren levendige leefomgeving

Ondernemers dragen bij aan de levendigheid. Zij zorgen ervoor dat het prettig is om hier te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente stimuleert en faciliteert ondernemers om voor deze levendigheid te zorgen

 • Realiseren aanlegplaatsen bij Park Hoekenburg
  We maken meer aanlegmogelijkheden voor bewoners, recreanten en toeristen. Dat doen we nadat het provinciaal project oeververbetering is afgerond. We verbinden De Vliet met Park Hoekenburg en omgeving. We stimuleren combinatiebezoeken door waterrecreanten
 • Detailhandels- en horecavisie vaststellen
  Er is een visie vastgesteld op hoe de structuur van de winkels en horeca er de komende periode uit moet zien en hoe we deze kunnen versterken. Hierbij houden we rekening met trends en ontwikkelingen in de markt, zowel landelijk als lokaal. De visie is een samenwerking van gemeente en ondernemers
 • Uitvoeringsplan detailhandel en horeca
  We verkennen op welke manier we de detailhandel en horeca kunnen versterken. Onderdelen hiervan zijn het terrassenbeleid, het standplaat­senbeleid en het beleid op mixfunc­ties, waarbij horeca/retail en andere innovatieve concepten samen kunnen gaan
 • Ruimtelijke kwaliteit De Julianabaan verbeteren
  Voor winkelcentrum De Julianabaan verkennen we samen met onderne­mers en vastgoedeigenaren welke verbetermogelijkheden er te realiseren zijn. De gemeente neemt hierbij het initiatief, verbindt betrokken partijen en faciliteert waar mogelijk

Leidschendam-Voorburg heeft veel te bieden, zowel aan inwoners/omwonenden als aan toeristen

We willen samen met onze partners onze kwaliteiten (voorzieningen, evenementen) consequent uitdragen en daarmee het profiel versterken, zodat we meer bezoekers aantrekken kwaliteiten (voorzieningen, evenementen etcetera) van onze gemeente promoten, zodat we meer bezoekers en expats aantrekken

 • Project Huygenskwartier uitvoeren
  We zetten in op promotie, zichtbaar­heid en vindbaarheid van het Huygenskwartier. Daarbij verkennen we hoe we de herontwikkeling van de Binckhorst kunnen inzetten voor het versterken van het Huygenskwartier
 • Promotieplan

  Leidschendam-Voorburg positioneert zich als gemeente met een bijzonder en toegankelijk aanbod: historie/cultuur, water, shopping en natuur. Inwoners van de metropool-regio Rotterdam - Den Haag worden door middel van een communicatiecampagne aangemoedigd om te komen genieten van alles wat onze stad bijzonder maakt

 • Feestelijke bijeenkomst voor ondernemers
  We organiseren tijdens de Vlietdagen een feestelijke bijeenkomst voor ondernemers met een bijzonder en toegankelijk aanbod. Naast gezelligheid, is hier plek voor netwerken, het leggen van verbindingen en het stimuleren van samenwerkingen

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.