Economische agenda voor ondernemers

De gemeente wil de lokale economie versterken. Daarom hebben we samen met ondernemers de Economische agenda opgesteld. Hierin staan plannen en activiteiten die bijdragen aan de plaatselijke bedrijvigheid en ondernemers ondersteunen bij hun ondernemerschap. De uitvoering ervan loopt van 2017 tot 2020.

Wat u moet weten

De thema's en daarbij horende initiatieven van de Economische agenda voor 2019 zijn:

Beperkte ruimte voor bedrijvigheid zo goed mogelijk benutten

 • Uitvoering bedrijventerreinenstrategie ’basis op orde’
  We spelen in op kansen en ontwikkelingen in detailhandel. Door de juiste positionering geeft de komst van The Mall of the Netherlands kansen voor lokale winkeliers. Er komt duidelijkheid over de toekomst van winkelgebieden
 • Profilering en positionering bedrijventerreinen
  We geven ook een impuls aan de profilering en positionering van de 5 bedrijventerreinen. Dat doen we op basis van de gewenste bedrijvenprofielen
 • Verkenning ruimtebehoefte voor kleine bedrijven
  Er is steeds meer vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte voor starters, ZZP’ers of kleine bedrijven. We verkennen de ruimtebehoefte en locaties
 • Gesprekken met marktpartijen over bedrijfslocaties
  We brengen marktpartijen bij elkaar, zodat mogelijke locaties kunnen worden ontwikkeld tot passende werkplekken die aansluiten op de vraag vanuit ondernemers
 • Opstellen locatieprofielen evenementenlocaties
  Er komen beschrijvingen en gebruiksvoorwaarden voor negen evenementenlocaties. Zo creëren we een betere match tussen de locatie en het evenement. Waar nodig voeren we aanpassingen uit op de evenementenlocaties
 • Vaststellen locaties met economische bestemmingen
  Om ervoor te zorgen dat we scherpe en onderbouwde keuzes maken over de plekken met economische bestemmingen, stellen we de locaties met (potentiële) economische bestemming in de gemeente formeel vast

Investeren in onze dienstverlening om ervoor te zorgen dat ondernemers comfortabel kunnen ondernemen

 • Integrale jaarvergunning uitrollen
  Na een succesvolle pilot in het Huygenskwartier in 2018 zijn Leidschendam-Centrum en De Julianabaan aan de beurt. Er wordt in één keer voor alle evenementen in een jaar een vergunning aangevraagd in plaats van elke keer apart. Dit scheelt de ondernemers en de gemeente tijd
 • Pilot evenementen in Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet mag volgens de Omgevingswet. We doen een pilot met het opnemen van evenementenlocaties en evenementenvergunningen in DSO. Zo doen we ervaring op met het vertalen van beleid naar DSO
 • Marktpartijen snel internet verbinden aan bedrijventerreinen
  Zo zorgen we dat ondernemers op bedrijventerreinen beter verbonden kunnen zijn. Stichting Digitale Bereikbaarheid wordt ingezet om bedrijventerreinen te koppelen aan marktaanbieders. Op bedrijventerrein Klaverblad plukken ondernemers hier inmiddels de vruchten van. Het netwerk is daar geoptimaliseerd en de ondernemers kunnen makkelijker een aansluiting met hoge internetsnelheid krijgen
 • Eén (digitaal) ondernemersloket
  Er wordt een (fysiek/digitaal) loket ontwikkeld waar informatie beschikbaar is voor ondernemers. Dit in aanvulling op de accountmanager bedrijventerreinen en centrummanager, die nu al het aanspreekpunt zijn voor ondernemers bij de gemeente. Zij bieden professioneel advies en ondersteuning aan ondernemers en leggen verbindingen binnen en buiten de gemeente en stimuleren samenwerking
 • Actualisatie marktverordening
  Samen met marktorganisaties stellen we wijzigingen vast in de marktverordening, zodat er minder overbodige regels en administratieve lasten zijn. Hierdoor blijft de markt aantrekkelijk voor consumenten en marktkooplieden

Ondernemers dragen bij aan de levendigheid van Leidschendam-Voorburg

Zij zorgen ervoor dat het prettig is om hier te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente stimuleert en faciliteert ondernemers om voor deze levendigheid te zorgen

 • Realiseren aanlegplaatsen bij Park Hoekenburg
  We maken meer aanlegmogelijkheden voor bewoners, recreanten en toeristen. Dat doen we nadat het provinciaal project oeververbetering is afgerond. We verbinden De Vliet met Park Hoekenburg en omgeving. We stimuleren combinatiebezoeken door waterrecreanten
 • Detailhandels- en horecavisie vaststellen
  Er wordt een visie vastgesteld op hoe de structuur van de winkels en horeca er de komende periode uit moet zien. Hierbij houden we rekening met trends en ontwikkelingen in de markt, zowel landelijk als lokaal. De visie is een samenwerking van gemeente en ondernemers
 • Uitvoeringsplan detailhandel en horeca
  We kijken naar het terrassenbeleid, het standplaatsenbeleid en beleid op mixfuncties, waarbij horeca/retail en andere innovatieve concepten samen kunnen gaan
 • Ruimtelijke kwaliteit De Julianabaan verbeteren
  Voor winkelcentrum De Julianabaan komt een plan van aanpak over hoe de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden. We kijken samen met ondernemers welke verbetermogelijkheden er zijn en faciliteren waar mogelijk
 • Subsidietafel evenementen
  De subsidieverlening verandert de komende periode. Dat geldt ook voor subsidies voor evenementen. Op basis van subsidietafels wijzen tafeldeelnemers, binnen de gestelde kaders, zelf subsidies toe.

Leidschendam-Voorburg heeft veel te bieden, zowel aan inwoners/omwonenden als aan toeristen

We willen samen met onze partners onze kwaliteiten (voorzieningen, evenementen) consequent uitdragen en daarmee het profiel versterken, zodat we meer bezoekers aantrekken kwaliteiten (voorzieningen, evenementen etcetera) van onze gemeente promoten, zodat we meer bezoekers en expats aantrekken

 • Project Huygenskwartier uitvoeren
  Er blijft aandacht voor Huygenskwartier Voorburg, met focus op promotie, zichtbaarheid, vindbaarheid en aansluiting op de ontwikkelingen in de Binckhorst
 • Promotieplan
  Leidschendam-Voorburg positioneert zich als gemeente die alles te bieden heeft: historie/cultuur, water, shopping en natuur. Inwoners van de (rand)gemeente(n) weten voor welke toeristische-recreatieve activiteiten ze naar Leidschendam-Voorburg moeten komen
 • Feestelijke bijeenkomst voor ondernemers
  We organiseren een feestelijke bijeenkomst voor ondernemers. Naast gezelligheid, is hier plek voor netwerken, het leggen van verbindingen en stimuleren van samenwerkingen.

Heeft u zelf een initiatief of wilt u meedenken over de genoemde thema's, vul dan het contactformulier Economische agenda in.

Meer informatie

 • Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Documenten