Een nieuw jaar...

3 januari 2022
Algemeen
burgemeester Jules Bijl
Credits/Fotograaf: 
Esther van Eijk

Beste inwoners,

Dit wordt het tweede jaar waarin we niet samen met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar, en eerlijk is eerlijk. Dat is een forse tegenvaller. Net als u had ik ook gehoopt dat we in 2021 het coronavirus onder de duim zouden krijgen, maar helaas zitten we in een lockdown om de besmettingen en de opmars van de Omikron-variant zo goed mogelijk door te komen. Ik hoop dat dat lukt en heb de afgelopen weken gezien dat we als inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg er weer de schouders onder gezet hebben. We moeten deze weg samen afleggen, solidair zijn en de kwetsbaren beschermen. 

Ik hoop van harte dat 2022 een goed jaar wordt dat we gezond doorkomen. En dat we met elkaar een weg vinden om ons leven zo in te richten dat we,ondanks dat het virus wellicht in enigerlei vorm bij ons blijft, toch ook het normale leven weer kunnen oppakken.

In 2022 bent u in de gelegenheid om te gaan stemmen. De stemlokalen staan ook dit jaar opnieuw 3 dagen voor u open: op 14, 15 en 16 maart. De gemeenteraads-verkiezingen zijn uiteraard van groot belang voor onze gemeente. Het zijn uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad die bepalen wat er gebeurt in uw directe woonomgeving. Ik hoop van harte dat u uw stem laat horen en gebruik maakt van uw democratisch recht. Net als u ben ik nieuwsgierig naar de uitkomsten en uiteraard ook naar het nieuwe bestuursprogramma.

Wat worden de belangrijke onderwerpen in de volgende collegeperiode? U kunt daar invloed op uitoefenen door te komen stemmen. Want hoezeer corona ook een schaduw werpt, de gemeente staat niet stil. We blijven plannen blijven maken en ontwikkelingen in gang zetten. 

Terugkijkend zou ik u allen ook graag bedanken. Ik ben van meet af aan allerhartelijkst ontvangen in deze mooie gemeente. In alle kernen voel ik mij zeer welkom en ook in de raad en in het college viel mij een warme ontvangst ten deel. Ik had graag meer tijd ‘live’ met velen van u willen besteden en hoop dat daar in 2022 een goeie invulling aan te geven is.

Laten we er wat van maken het komende jaar. Kijk naar elkaar om en zorg goed voor elkaar.


Jules Bijl
Burgemeester