Eenmalige subsidie

Organiseert u een bijzondere of vernieuwende eenmalige activiteit op maatschappelijk gebied? Of bent u bezig een nieuwe vrijwilligersorganisatie op te zetten? Misschien heeft u recht op een eenmalige subsidie. U vraagt deze subsidie digitaal aan.

Wat u moet weten

  • Dien de aanvraag minimaal 10 weken voor het begin van de activiteit in
  • Lees de Algemene Subsidieverordening bij Lokale wet- en regelgeving en bekijk het subsidiebeleidskader om te lezen voor welke activiteiten de gemeente subsidie geeft
  • Het is niet mogelijk om vooraf te laten toetsen of u in aanmerking komt. U moet een aanvraagformulier invullen

Meesturen

  • Beschrijving van de voorgenomen activiteiten
  • Financiële begroting van de activiteiten

Na uw aanvraag

  • U hoort binnen 8 weken of de gemeente u subsidie toekent
  • Soms vragen wij van u om achteraf te bewijzen hoe u de subsidie heeft gebruikt. U leest in de beschikking of dit voor u van toepassing is en hoe u dat moet doen