Eerste maaibeurt bermen: snoeien doet bloeien

25 juni 2020
Algemeen
afbeelding bloeiende bermstrook

De meeste bermen in de gemeente hebben afgelopen maand hun eerste maaibeurt gehad. Het lijkt zonde om de soms nog bloeiende bloemen en planten te maaien. Toch is het nodig, en niet alleen voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. De planten hebben er zelf ook baat bij: ‘snoeien doet bloeien’.

Het maaibeheer van de gemeente is gericht op het in stand houden van bloemrijke vegetatie (begroeiing). Dat lijkt tegenstrijdig: tijdens het maaien worden tevens nog bloeiende planten weggemaaid. Maar juist omdat de gemeente dit zo al meer dan 20 jaar doet, staan de bermen ieder jaar vol in bloei. Veel planten hebben -voordat ze gemaaid worden- al zaad gezet wat het jaar daarop ontkiemt. Tevens zullen de in juni afgemaaide planten weer uitlopen en in het najaar nogmaals bloeien.

Maaibeheer

De gemeente maait de meeste bermen tweemaal per jaar: in juni en in september/oktober. Dit is nodig in verband met de verkeersveiligheid: verkeershoeken blijven op die manier voldoende overzichtelijk en fiets- en voetpaden blijven vrij van overhangend gras. Daarnaast wordt voorkomen dat de lange planten in de zomer platwaaien of -regenen waardoor ze later moeilijk te maaien zijn en een rottende laag gaan vormen. Die laag zou voor veel voedingsstoffen in de bodem zorgen, wat de kans op groei van ongewenste grassen en brandnetel vergoot.

Op bloemrijke weides en bermen langs niet te drukke wegen blijft het gras nog even liggen nadat het gemaaid is. Voordat het wordt weggehaald, wordt het eerst een keer omgedraaid zodat het beter droogt. Tevens geeft dat insecten voldoende tijd om eruit te kruipen en het zorgt dat zaden eruit kunnen vallen. Dit duurt maximaal een week. Hierna wordt het gemaaide gras verzameld en afgevoerd.

Maaien langs drukke wegen

Langs drukke wegen zoals de Noordsingel en de Oude Trambaan in Leidschendam wordt het gras in één gang gemaaid en afgevoerd. Daardoor ontstaat zo min mogelijk hinder voor het verkeer. Twee werkgangen (het omkeren van het gras en het afvoeren van het gras) worden daarmee voorkomen. De maai-zuigcombinatie waarmee dit wordt gedaan, is voorzien van een ecokop, die insecten en zaden zoveel mogelijk achterlaat in de berm.

Bermen met orchideeën en langs waterkanten

Enkele bermen worden eenmaal per jaar, in september/oktober, gemaaid. Dat zijn bijvoorbeeld bermen waar de vegetatie minder hard groeit, waar orchideeën staan of stukken langs het water. Ook hier wordt het maaisel afgevoerd, het blijft niet liggen. Hierdoor ontstaat een schralere grond en krijgen meer planten en bloemen de mogelijkheid om te groeien. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast verkleint het de kans dat grassen en brandnetels gaan overheersen.

Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de natuur in de stad? Lees dan de handleiding ‘Natuur in de Stad’.