Eerste stappen voor nieuwe school Sint-Maartenscollege

26 maart 2021
Algemeen
Sint-Maartenscollege
Credits/Fotograaf: 
Sint-Maartenscollege

Het college van B&W zet in op goede onderwijshuisvesting. Om te kunnen starten met het uitwerken van de plannen voor vernieuwing van het Sint-Maartenscollege vraagt het college geld aan de gemeenteraad.

Wethouder onderwijs Juliette Bouw is blij dat er gestart kan worden met het maken van een plan: ”Goede, moderne onderwijshuisvesting helpt bij het geven en krijgen van goed onderwijs. Samen met het schoolbestuur kijken we naar de ontwikkeling van een schoolgebouw dat past bij de eisen van deze tijd: flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam. Het huidige schoolgebouw is aan het einde van de levensduur. Nieuwbouw geeft de beste mogelijkheid om een toekomstbestendig gebouw te realiseren.”

Gemeente en schoolbestuur willen daarom samen de mogelijkheden onderzoeken voor nieuwbouw van een energieneutraal schoolgebouw met een optimale inrichting waarmee het Sint-Maartenscollege haar leerlingen een brede vorming kan geven.

Om te starten met de ontwikkeling wordt de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkelfase waarin gekeken wordt hoe alles ruimtelijk past. Ook wordt een programma van eisen gemaakt voor de nieuwe school. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken zodra er gestart kan worden met de ontwikkelfase. Dit is naar verwachting na de zomervakantie van 2021.

Dit alles moet in het najaar leiden tot een definitief besluit over nieuwbouw, de ruimtelijke randvoorwaarden en het budget voor het gebouw. Daarna kan het bouwplan worden uitgewerkt. Als alles goed gaat kan het gebouw in 2025 in gebruik worden genomen.

Het Sint-Maartenscollege is een school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo voor 1250 leerlingen.