Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Emmastraatcomplex definitief aangewezen als gemeentelijk monument

08 november 2022
Algemeen nieuws
Gevels Emmastraatcomplex

Het Emmastraatcomplex in Voorburg is definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex is gebouwd in 1921 en bestaat uit de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan.

Wethouder erfgoed Bianca Bremer: “De aanwijzing als gemeentelijk monument is een  erkenning voor het behoud van deze buurt. Het Emmastraatcomplex heeft het karakter van een tuindorp en is uniek in onze gemeente. Met het toekennen van de monumentenstatus kunnen we de aanwezige erfgoedwaarden beschermen en behouden voor de toekomst. De verdere uitwerking van de renovatieplannen vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, WoonInvest en de gemeente.” Wethouder Bremer gaat op korte termijn in gesprek met de bewonerscommissie van het Emmastraatcomplex om het aanwijzingsbesluit verder te bespreken.

Tuindorp

Bouwvereniging Sint Martinus en de Voorburgse Woningbouwvereniging hebben het Emmastraatcomplex in 1921 als arbeiderswijk gebouwd. De woningen en bijbehorende grond zijn nu in eigendom van woningcorporatie WoonInvest en worden verhuurd. Het Emmastraatcomplex heeft al 100 jaar haar karakter van tuindorp behouden. De straten hebben de stedenbouwkundige opzet van een tuindorp. De gebogen straten zijn besloten, poortjes en verspringende rooilijnen geven ruimte voor groen. Er is een hiërarchie van straten, pleintjes, zichtlijnen en samenhang tussen de straten en de architectuur van de woningen.

Inspraak en planning

Gedurende een periode van 6 weken is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het aanwijzingsbesluit tot gemeentelijk monument. Na de behandeling van eventuele bezwaren, komt het college met een zogeheten beslissing op bezwaar. De gemeente gaat in overleg met WoonInvest en bewoners over een goed renovatieplan van het Emmastraatcomplex.

Gevels Emmastraatcomplex