Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Extra begeleiding voor inwoners als Opstap naar werk

06 juli 2023
Algemeen nieuws

Inwoners helpen de stap naar werk te zetten, door naast ze te gaan staan. Door samen te kijken naar welke talenten en vaardigheden ze hebben. En vervolgens hen naar werk te begeleiden dat bij die talenten en vaardigheden past. Kortom, extra begeleiding als Opstap naar werk. Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe plan om inwoners aan werk te helpen. Het college van burgemeester en wethouders bood donderdag 6 juli 2023 het beleidsplan Opstap naar werk voor re-integratie en participatie aan de gemeenteraad aan. Na de zomer beslist de gemeenteraad over het plan.

Wethouder werk Astrid van Eekelen: “Stel je voor: je wilt vol enthousiasme aan het werk, ergens bij horen, iets bijdragen aan de samenleving. Kortom; je wilt verder! Maar door omstandigheden lukt het je niet je plek te vinden. Door tegenslag, omdat je niet de juiste papieren hebt, omdat je niet de juiste kansen krijgt of omdat het je gewoon niet lukt. Dan bieden we inwoners die dat nodig hebben extra begeleiding. Dat vraagt om ondersteuning die past bij hun behoeftes. En als werken nu nog niet lukt, dan zoeken we samen naar wat wél mogelijk is. Tegelijkertijd hebben we werkgevers ook veel te bieden op deze krappe arbeidsmarkt. Ons Werkgeversservicepunt kan hen alles vertellen over hoe ze ontzorgd kunnen worden én over de financiële voordelen!”

Verschillende opties voor stap naar werk

Er zijn verschillende opties om inwoners te helpen de stap naar werk te zetten. Daarvoor zet de gemeente naast werkconsulenten ook zogenoemde participatieconsulenten, matchmakers en een leerwerkmakelaar in. Samen met de inwoner kijken zij naar mogelijkheden om werk, een leerwerkplek of participatie-activiteiten te vinden, zoals vrijwilligerswerk. Er gaat extra aandacht uit naar jongeren zonder basisdiploma, inwoners van 55 jaar en ouder en inwoners met een verblijfsstatus. Ook kan de gemeente werkgevers ontzorgen bij het bieden van een werkplek. Bijvoorbeeld door begeleiding van de werknemer en het bieden van loonkostensubsidie.

Ontwikkelingen komende 2 jaar

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Daarnaast zijn er de komende 2 jaar ontwikkelingen die invloed hebben op het beleidsplan. Daarom wordt het plan in 2025 opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld.