Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Extra uitbetaling energietoeslag

07 maart 2023
Algemeen nieuws

Alle inwoners die de eenmalige energietoeslag 2022 ontvingen, krijgen er in maart € 500 extra bij. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de toekenning en uitbetaling van de energietoeslag van 2023. Naar verwachting krijgen inwoners de extra € 500 aan het eind van de maand.

Wethouder inkomen Philip van Veller: “Vorig jaar wisten we een grote groep te bereiken van mensen die door de gestegen energieprijzen ernstig in de problemen dreigden te komen. De landelijke energietoeslag geldt voor mensen met een laag inkomen. Juist deze mensen zagen een flink deel van hun inkomen naar de energierekening verdwijnen. Als je het al niet breed hebt, is dat een forse aanslag op de bestaanszekerheid.”

Uitkering voor alle ontvangers toeslag 2022

De energietoeslag geldt ook voor 2023, maar de landelijke overheid maakt daarvoor op dit moment nieuwe regels. Die regels worden pas in de loop van de komende maanden bekend. Wethouder Van Veller: “Daarop wil ik niet wachten. Waarschijnlijk komt het overgrote deel van dezelfde groep inwoners weer in aanmerking voor de toeslag. En het bestemde geld hebben we als gemeente ook keurig van het Rijk gekregen. Ik houd dat niet langer in kas, maar keer het uit aan degenen die in 2022 ook recht hadden op de toeslag. Natuurlijk is er nu een prijsplafond voor energie, maar het geld kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld een eindafrekening.” Eventuele nieuwe doelgroepen moeten wel wachten op de nieuwe regels vanuit het Rijk, omdat ook de gemeente nog niet weet wat die regels worden. Als hier meer over bekend is, dan kondigen we dit aan via onze website.

Automatisch uitbetaald

Iedereen die de energietoeslag heeft ontvangen, krijgt hierover een brief van de gemeente. Het geld wordt automatisch uitbetaald. Hiervoor hoeft de ontvanger niets te doen. Ook als er dit jaar eigenlijk geen recht meer is op energietoeslag, hoeft het geld niet terugbetaald te worden.

Landelijk noodfonds

Heeft u problemen met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Ook als u geen recht heeft op energietoeslag kunt u een aanvraag indienen. Kijk op de website van het Noodfonds voor informatie over de voorwaarden en de aanvraag.