Fractie CDA

Fractie CDA

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door 4 uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Website CDA-LV