Gebiedsvernieuwing Overgoo

Het kantorengebied Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een groene, duurzame omgeving waar men prettig kan wonen en werken. Dit gebied wordt herontwikkeld, zodat een goed evenwicht ontstaat tussen koop- en sociale huurwoningen en overige functies, zoals kantoren en bedrijven.

Wat u moet weten

  • Gebied ligt tussen de Westvlietweg, de woningen aan De Oude Bleijk, de A4 en de Verbindingsweg naar de A4
  • Op 8 november 2018 zijn tijdens een omgevingsbijeenkomst diverse thema's besproken, zoals werken en voorzieningen, verkeersverbindingen, woonmilieu en groen
  • Bij de totstandkoming van het plan houdt de gemeente rekening met de wensen en ideeën van omwonenden en aanwezige bedrijven. Diverse werksessies zijn gehouden met Impact, gemeente, ondernemers, bewoners en wijkvereniging
  • In december 2017 hebben Impact Ontwikkeling IV BV en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Sociale woningbouw en duurzame bouw zijn hierin belangrijk

Waarom sociale woningbouw

De plannen komen voort uit het besluit van de gemeenteraad op 15 december 2015 om de mogelijkheden van sociale woningbouw te onderzoeken. Doel was een oplossing te vinden voor woningtekort aan betaalbare woningen.  De sociale woningbouw op de locatie Overgoo is bedoeld voor een gemengde doelgroep van starters, senioren en mensen die dringend een woning nodig hebben.

Meer informatie

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Bewonersbijeenkomst

Raads- en collegebesluiten

Tijdlijn

  • 21 mei 2019: Ontwikkelvisie Overgoo vastgesteld door de raad
  • Februari 2019: 3e omgevingsbijeenkomst over concept-ontwikkelvisie
  • Januari 2019: concept-ontwikkelvisie gereed
  • December 2017: Intentieovereenkomst Impact Ontwikkeling IV BV en gemeente