Gebiedsvernieuwing Overgoo

Het kantorengebied Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een groene, duurzame omgeving waar men prettig kan wonen en werken. Dit gebied wordt herontwikkeld, zodat een goed evenwicht ontstaat tussen koop- en sociale huurwoningen en overige functies, zoals kantoren en bedrijven.

Wat u moet weten

 • Gebied ligt tussen de Westvlietweg, de woningen aan De Oude Bleijk, de A4 en de Verbindingsweg naar de A4
 • We werken aan de stedenbouwkundige uitwerking van de Ontwikkelvisie. Daarna kunt u weer meedenken over dit plan. Door de coronacrisis wordt dit anders georganiseerd dan gebruikelijk. Zodra hierin meer duidelijkheid is, informeren wij u via de nieuwsbrief
 • Bij de totstandkoming van het plan houdt de gemeente rekening met de wensen en ideeën van omwonenden en aanwezige bedrijven. Diverse werksessies zijn gehouden met Impact, gemeente, ondernemers, bewoners en wijkvereniging
 • Sociale woningbouw en duurzame bouw zijn belangrijk. De sociale woningbouw is bedoeld voor een gemengde doelgroep van starters, senioren en mensen die dringend een woning nodig hebben

Meer informatie

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Leidschendam.

Bewonersbijeenkomst

Raads- en collegebesluiten

Tijdlijn

 • Najaar 2020: vaststelling stedenbouwkundige uitwerking Overgoo door de raad
 • September 2020: omgevingsbijeenkomst
 • Juni/juli 2020: digitale werkgroepsessies
 • 2020: stedenbouwkundige uitwerking ontwikkelvisie
 • 21 mei 2019: Ontwikkelvisie Overgoo vastgesteld door de raad
 • Februari 2019: 3e omgevingsbijeenkomst over concept-ontwikkelvisie
 • Januari 2019: concept-ontwikkelvisie gereed
 • 8 november 2018: omgevingsbijeenkomst
 • December 2017: Intentieovereenkomst Impact Ontwikkeling IV BV en gemeente
 • 15 december 2015: besluit gemeenteraad mogelijkheden sociale woningbouw onderzoeken