Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente aan de slag met aanbevelingen subsidietafels

30 augustus 2023
Algemeen nieuws

Het systeem met subsidietafels heeft geleid tot meer onderling contact tussen maatschappelijke partners, maar niet tot het succesvol onderling verdelen van de beschikbare middelen. In plaats daarvan traden spanningen op en moest de gemeente zelf knopen doorhakken. Daarom moet de gemeente zelf in de toekomst weer meer regie nemen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van de subsidietafels die het college heeft laten uitvoeren. Op basis van het rapport volgt een gesprek met de partners, waarna de gemeente verbeterstappen ontwikkelt.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt sinds 2019 met zogenoemde subsidietafels. Maatschappelijke organisaties die activiteiten aanbieden rond een bepaald thema, zoals opvoeden, talentontwikkeling of financiële zelfredzaamheid, gaan met elkaar in gesprek om een plan te maken voor de komende 2 jaar, en daarmee ook een voorstel te doen voor het verdelen van de beschikbare subsidie. Het doel is om samen te komen tot een activiteitenaanbod dat het beste bij de inwoners past. Het externe onderzoeksbureau, dat de systematiek van de subsidietafels evalueerde, concludeert dat het doel om als organisaties samen activiteiten te bepalen en de beschikbare middelen te verdelen niet voldoende wordt behaald.

Wethouder Philip van Veller: “Het is een pittig rapport, waarin veel betrokkenen diverse kritiek uiten over verschillende punten van de subsidietafels. Het is mooi dat er diverse subsidiepartijen aan de tafels praten over maatschappelijke onderwerpen en hoe zij hier een bijdrage in kunnen leveren. Tegelijkertijd is ook het beeld dat het verdelen van de subsidies door de subsidieontvangers zelf, hen veel moeite kost en spanning oplevert. We zagen de afgelopen ronde al dat de gemeente uiteindelijk zelf de knopen moest doorhakken. Het rapport bevestigt dat de gemeente ook in de toekomst meer regie zal moeten nemen. Natuurlijk gaan we daar voortvarend mee aan de slag.”

Als eerste stap gaat de gemeente binnenkort met partners in gesprek over het rapport. Daarna zullen we als gemeente koers bepalen. Wethouder Philip van Veller: “Het is heel waardevol wat de subsidiepartners doen. Hun aanbod is van groot belang voor de vaak kwetsbare mensen voor wie de activiteiten bedoeld zijn. In de doorontwikkeling van het subsidiestelsel blijven de mensen waar het om gaat centraal staan.”