Gemeente en Energy Common zetten handtekening onder verdere samenwerking

20 mei 2020
Algemeen

Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) en de gemeente hebben op 19 mei hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. De Energy Common is opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente Leidschendam-Voorburg met een duurzame energievoorziening voor alle inwoners. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Het tekenen van de intentieovereenkomst betekent het startpunt van verdere samenwerking. De leden van de Energy Common zijn zeer gemotiveerd om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving’.

Door de handen ineen te slaan maken de Energy Common en gemeente Leidschendam-Voorburg zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Een grote opgave die alleen slaagt door het ondernemen van gezamenlijke acties. Zo zijn er nu speciaal opgeleide energiecoaches om inwoners onafhankelijk te adviseren en tips te geven over het thuis besparen van energie. Dat kan op dit moment digitaal of per telefoon, maar zodra dat kan ook bij inwoners thuis. Met dit initiatief willen we een voorbeeld zijn voor andere organisaties en initiatieven die van harte welkom zijn om mee te doen.

Lokale initiatieven

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, ook in onze gemeente. We stimuleren lokale initiatieven van harte en staan open om met initiatiefnemers en inwoners in gesprek te gaan over de lokale opwek van duurzame energie. Meer lezen over de Energy Common, een gratis gesprek aanvragen of zelf energiecoach worden? Kijk op www.ec-lv.nl.