Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente gaat samen met inwoners het parkeerbeleid rond de Mall uitwerken

30 mei 2024
Algemeen nieuws

De Westfield Mall of the Netherlands (de Mall) in Leidschendam is een populaire plek om te winkelen en te recreëren. De Mall biedt werk aan duizenden mensen. Maar in de wijken rondom het winkelcentrum en het ziekenhuis wordt op drukke dagen ook veel parkeeroverlast ervaren door omwonenden. Dit heeft grote invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de buurt. Er moet dus iets gedaan worden aan de verkeers- en parkeeroverlast in de wijken. Samen met inwoners van 8 buurten wil de gemeente werken aan een parkeerbeleid met daarin een slimme mix van zones waar je alleen kunt parkeren met een vergunning en zones met een parkeerschijf. Het plan en het participatietraject hiervoor zijn deze week door het college van B&W goedgekeurd.

Leefbaarheid en bereikbaarheid 

De gemeente werkt sinds 2021 samen met een klankbordgroep aan maatregelen rond de Mall. Het uitwerken van een slim parkeerbeleid is 1 van deze maatregelen en is een prioriteit van de klankbordgroep. Op korte termijn is er een klankbordgroepbijeenkomst waar onder andere  parkeerregulering op de agenda staat.De leefbaarheid en bereikbaarheid voor inwoners hebben voor de gemeente prioriteit. We kijken als gemeente daarom kritisch naar ontwikkelingen rondom de Mall en welke impact die hebben op de leefomgeving, nu en in de toekomst. Het gezamenlijk uitwerken van parkeerbeleid is hier een voorbeeld van. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer en stimuleert de gemeente bezoekers om met het openbaar vervoer of de fiets te komen.

Hoe ziet het (participatie)traject eruit

Het uitwerken van het parkeerbeleid zal 2 jaar in beslag nemen. Dat is nodig om de regels aan te passen (via een parkeerverordening) én om samen met de omgeving tot een aanpak te komen.

  • Stap 0 (medio 2024) - Voorbereiding: werkgroep samenstellen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de 8 buurten
  • Stap 1 (eind 2024/begin 2025) - Vaststellen van de regels en randvoorwaarden om vergunningszones mogelijk te maken. In de huidige regelgeving is al ruimte voor (meer) blauwe zones
  • Stap 2 (begin 2025) - Online raadpleging voor alle huishoudens in de 8 buurten. Inwoners kunnen hierin aangeven wat ze in hun straat of buurt belangrijk vinden. 
  • Stap 3 (eind 2025) – Het college besluit welke maatregelen in welke buurten worden genomen, op basis van de resultaten van het participatietraject
  • Stap 4 (begin 2026) – Invoering van de parkeermaatregelen in de 8 buurten