Gemeente gaat zelfstandig ondernemers met schulden helpen

20 mei 2020
Algemeen
Voor het gemeentehuis staan op anderhalvemeter van elkaar: links wethouder Astrid van Eekelen, in het midden MKB LV voorzitter Benedikte Zijlstra en rechts wethouder Nadine Stemerdink.
Credits/Fotograaf: 
Paul Voorham

Ondernemers worden door de coronacrisis hard geraakt. Zij zien hun inkomsten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe tijdelijke regeling waardoor ondernemers, die door de coronacrisis in de schulden belanden, gebruik kunnen maken van schuldhulpverlening. Zodra de regeling actief is, kunnen zelfstandig ondernemers bij de aanvraag voor een Bbz-uitkering aangemeld worden voor het schuldhulpverleningstraject.

De gemeente ontvangt sinds het uitbreken van de coronacrisis veel aanvragen voor ondersteuning van ondernemers in nood. Wethouders Nadine Stemerdink (Werk en Inkomen) en Astrid van Eekelen (Economie): “Inwoners met schulden kunnen al bij de gemeente terecht, maar voor ondernemers bestond die mogelijkheid nog niet. Als we hen kunnen helpen, dan is dat niet alleen goed voor de economie, maar juist ook voor het welzijn van de ondernemers zelf en de gezinnen die achter hen staan.”

Samenwerking

Om de ondersteuning zo goed mogelijk bij ondernemers te laten aansluiten, werkt de gemeente samen met MKB Leidschendam-Voorburg. Voorzitter van MKB Leidschendam-Voorburg Benedikte Zijlstra: “MKB Leidschendam-Voorburg is actief betrokken bij het vormgeven van lokale ondersteuningsmaatregelen, juist ook nu. Samen organiseren we support voor ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis. MKB LV en de gemeente kennen het belang van een gezonde lokale economie. Wij zetten ons daarom, in samenwerking, in om nu en in de toekomst een gezonde lokale economie te bewaken en behouden.”

Start van regeling

Op dit moment werkt de gemeente aan het inrichten van het proces achter de regeling. Zodra de schuldhulpverlening voor ondernemers start, wordt dit aangekondigd via deze website en in de Gemeenterubriek in Het Krantje.

Steunmaatregelen

Ondernemers kunnen nu nog gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wanneer deze tijdelijke regeling ophoudt, kunnen ondernemers met financiële problemen een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij de gemeente. Bij de aanvraag voor Bbz wordt dan bekeken of een ondernemer schuldhulpverlening nodig heeft. Als een ondernemer wordt aangemeld voor dit traject, dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden binnen enkele jaren weer schuldenvrij zijn.