Gemeente kapt bomen om veiligheidsredenen

3 oktober 2019
Algemeen

In de week van 14 oktober start de gemeente met het kappen van 255 bomen. Het gaat om exemplaren die de extreem droge zomer niet hebben overleefd of risico’s kunnen gaan vormen voor de omgeving. De meeste bomen worden vervangen door nieuwe. Ook gaat de gemeente duizenden bomen snoeien.

Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is ingrijpen soms nodig. Deze zomer heeft de gemeente alle bomen in de wijken Raadhuiskwartier, ’t Lien, Prinsenhof, Amstelwijk, De Heuvel, Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde aan een visuele controle onderworpen. Meer dan 10.000 bomen zijn gecontroleerd. Voor ongeveer de helft hiervan geldt een snoeiadvies. Circa 255 bomen moeten gekapt worden, waarvan 197 zijn kapvergunningsplichtig. De meeste daarvan staan in genoemde wijken. Bomen die gekapt worden, zijn gemerkt met een blauwe stip. De meeste bomen worden vervangen door nieuwe, tenzij er geen ruimte is om een nieuwe boom terug te planten. Dit is bijvoorbeeld het geval als bomen die naast de gekapte boom staan, de vrijkomende ruimte gaan innemen. Het kappen van bomen wordt het laatste kwartaal van 2019 uitgevoerd.

Bomencontrole

De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen die in de openbare ruimte staan. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld schimmels en zwammen. Die kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele boom doodgaan. Bij twijfel doet de gemeente nader (technisch) onderzoek. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker goed geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef.