Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt subsidie EU voor begeleiding naar werk

03 juli 2024
Algemeen nieuws

Gemeente Leidschendam-Voorburg ontving voor 2022/2023 subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor begeleiding naar werk (arbeidsmarkttoeleiding). Het ging om een subsidie van 570.000 euro die in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal is gebruikt om werkgelegenheid te ondersteunen en mensen aan het werk te helpen.

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer hebben de ESF-middelen geïnvesteerd in het vinden van werk voor werkzoekenden en het helpen van werknemers om langdurig en succesvol te blijven werken. Er zijn onder andere uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren en mensen met een arbeidsbeperking en statushouders geholpen. Er is ook ingezet op het stimuleren van werkgevers om werknemers te helpen bij hun terugkeer naar het werk, scholing/training, jobcoaching en plaatsingssubsidies aan werkgevers.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het Nederlandse kabinet wil de subsidies gebruiken voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden, voor sociale innovatie & voedselhulp. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC's/AOC's, UWV en het bedrijfsleven. De ESF-subsidie bedraagt landelijk 413 miljoen en wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.