Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

03 mei 2023
Algemeen nieuws

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in februari 2023 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 ondertekend. Hiermee zegt de gemeente toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog heeft voor de maatschappelijke impact. Dat betekent concreet dat we nog bewuster juiste, duurzame keuzes maken.

Leidschendam-Voorburg sluit zich hiermee aan bij ministeries, 5 provincies, ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. Op deze manier werken de Manifestpartijen aan maatschappelijke doelen op de volgende gebieden: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waar de gemeente zich aan heeft verbonden en aan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. De circulaire aanbesteding van warme drankenautomaten en het bewust laten verzorgen van de catering in het bedrijfsrestaurant door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier concrete voorbeelden van.

Actieplan

De gemeente stelt, net als elke ondertekenaar van het Manifest, binnen een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op. In het actieplan legt de gemeente vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt. Meer informatie over dit onderwerp staat op de website Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden