Gemeente neemt principebesluit over verkoop aandelen Eneco

1 november 2017
Algemeen

De gemeente heeft het voornemen om de aandelen Eneco te verkopen. Dat principebesluit heeft het college op 24 oktober 2017 genomen na instemming van de gemeenteraad.

De Eneco Groep is op 31 januari 2017 gesplitst in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Het is niet meer persé noodzakelijk om door middel van aandelen in het energiebedrijf Eneco het publieke belang van de energievoorziening te waarborgen. De aandelen in het netwerkbedrijf Stedin blijven in handen van de gemeente.

De gemeente bezit 3,44% van de aandelen Eneco. Die aandelen wil zij nu verkopen, met als voorwaarde dat Eneco ook onder een nieuwe eigenaar blijft investeren in duurzame (groene) energie.

Naast de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn er nog meer gemeentelijke aandeelhouders. Voor 31 oktober 2017 moet elke gemeente aangeven of zij hun aandelen willen verkopen of niet. Als de meerderheid wil verkopen en alle voorwaarden bekend zijn, neemt de gemeente een definitief besluit.