Gemeente verkoopt pand in Huygenskwartier

17 juli 2019
Algemeen
Herontwikkeling herenstraat 42 44
Credits/Fotograaf: 
Waaijer Projectrealisatie

De gemeente verkoopt een deel van het voormalige gemeentekantoor op Herenstraat 42 in Voorburg en enkele nabijgelegen panden aan Waaijer Projectrealisatie B.V. Hiermee wordt een belangrijke ontwikkeling in het Huygenskwartier mogelijk.

De ontwikkeling is een initiatief van Waaijer Projectrealisatie B.V. Het betekent een substantiële verbetering van het Huygenskwartier. Er komt een verruimde Hoogvliet supermarkt, dertig nieuwe woningen en honderd ondergrondse parkeerplaatsen, deels openbaar. Nieuwe gevels aan de Vlietstraat en de Raadhuisstraat zorgen voor een straatbeeld dat past bij de historische kern van Voorburg.

Overleg met belanghebbenden maakte een belangrijk onderdeel uit van het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. In een klankbordgroep is diverse malen gesproken over het ontwerp van de nieuwbouw en het functioneren van het gebied. Aanpassingen van de gevel en de opbouw van de woningen, zowel aan de Raadhuisstraat als op het woondek boven de supermarkt, zijn door de klankbordgroep positief beoordeeld. Een nieuwe openbare garage onder het nieuwbouwplan maakt het mogelijk de bestaande parkeergarage Oude Haven fysiek af te sluiten en enkel te bestemmen voor bewoners/bedrijven. De inbreng van de klankbordgroep heeft, mede door de open houding van ontwikkelaar en architect, het plan verbeterd en daarmee de haalbaarheid vergroot

De gemeenteraad heeft gevraagd de haalbaarheid van het plan voor herontwikkeling van Herenstraat 42/44 en omgeving te onderzoeken en wordt nu over het resultaat van dit onderzoek geïnformeerd. Ze neemt daarnaast een besluit over de bestemming van het financieel resultaat van de verkoop. De gemeente heeft belang bij deze ontwikkeling, omdat zij zo een deel van haar vastgoed afstoot en een belangrijke ontwikkeling in het Huygenskwartier mogelijk maakt.

Het vervolg

Gelijk na ondertekening van de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst start het proces om te komen tot een passende bestemming in een nieuw bestemmingsplan. De doorlooptijd is ongeveer zes tot negen maanden. De ontwikkelaar vraagt naar verwachting in de loop van 2020 de omgevingsvergunning aan. In het vergunningtraject vindt onder meer toetsing plaats van het effect van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op de grondwaterstand. Met ANNA, de tijdelijk beheerder van de gemeentelijke eigendommen, zijn inmiddels afspraken gemaakt over tijdige lege oplevering. De realisatie van de ondergrondse parkeergarage is voorzien in twee fases, zodat de supermarkt te allen tijde operationeel blijft. De bouwtijd bedraagt naar schatting twee jaar.