Gemeente wil werken aan nieuw plan voor Schakenbosch

16 juli 2020
Algemeen

De gemeenteraad heeft dinsdag 7 juli niet ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan voor Schakenbosch. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Dit besluit van de gemeenteraad betekent dat het plan dat er lag niet op die manier door kan gaan. De gemeenteraad wil dat er een nieuw plan voor Schakenbosch komt. Daarvoor moet eerst een integrale milieueffectrapportage (MER) voor Leidschendam-Noord komen. Ook moet er opnieuw een participatietraject met alle belanghebbenden en de omgeving van Schakenbosch doorlopen worden.”

De raad heeft naast het maken van een MER nog een aantal nieuwe randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Schakenbosch meegegeven. De maximaal 325 woningen mogen alleen gebouwd worden op plaatsen waar nu ook al bebouwing staat. Daarbij moet gekeken worden wat mogelijk is binnen de huidige bebouwingsvlakken. Dit kan ook leiden tot minder woningen. Ook moet ten minste 30% van de woningen uit sociale woningbouw bestaan.

Naar aanleiding van het raadsbesluit heeft de ontwikkelaar de gemeente per brief verzocht om voor 1 augustus 2020 met een oplossing te komen. Ook heeft de ontwikkelaar te kennen gegeven een claim voor te bereiden. Daarnaast geven ze aan het park af te sluiten en lopende gebruiksovereenkomsten, zoals met het Wijkleercentrum, te willen beëindigen. Ook is het onzeker of de zorgwoningen van Cardia er komen.

Wethouder Rouwendal: “We hebben de ontwikkelaar in een schriftelijke reactie laten weten dat het onze intentie is en blijft om onze goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten. Graag gaan we op zoek naar een voor alle partijen acceptabele route om uit de ontstane situatie te komen. Veel mensen genieten van de mooie omgeving van Schakenbosch. Wij dringen er daarom bij de ontwikkelaar op aan om Schakenbosch open te houden voor inwoners. Ook hebben wij hen verzocht de huidige gebruiksovereenkomsten met maatschappelijke partners zoals het Leerwerkbedrijf en Cardia niet op te zeggen.”