In gesprek met de gemeente

11 januari 2018
Algemeen

Hoe ziet uw ideale leefomgeving eruit? Wilt u meer groen of juist meer ruimte voor auto's? Meer recreatie en minder nieuwbouw? Of hebt u zelf misschien een goed idee voor uw leefomgeving? De gemeente  is benieuwd naar uw mening. Wij nodigen u als inwoner, ondernemer of organisatie uit om in gesprek te gaan over vier belangrijke thema's: bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. Praat mee op het online platform ingesprekmetlv.nl.

In gesprek

De gemeente gaat de komende maanden op verschillende manieren het gesprek aan. Via het online platform, schriftelijk maar ook persoonlijk tijdens bijeenkomsten. De gemeente wil samen met u bepalen aan welke voorwaarden onze omgeving moet (gaan) voldoen. Met de uitkomsten van deze gesprekken kunnen wij de juiste afwegingen maken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van uw leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. Over de omgeving waarin u woont, werkt en recreëert. En hoe we samen op langere termijn met deze omgeving om willen gaan. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Samen sterker

In deze tijd past het veel meer om regelmatig samen met inwoners, ondernemers en partners te werken aan de toekomst. Om samen te bouwen aan een prachtige gemeente. Praat u mee?