Gevolgen maatregelen coronavirus voor gemeente Leidschendam-Voorburg

13 maart 2020
Algemeen
afbeelding coronavirus

De op 12 maart 2020 afgekondigde nieuwe maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen. Burgemeester Klaas Tigelaar: “Ik kan me voorstellen dat veel mensen vragen of zorgen hebben naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen. Ik heb daar alle begrip voor. Als gemeente volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Met name inwoners werkzaam in de zorg en het onderwijs en alle andere mensen die er druk mee zijn, wil ik een hart onder de riem steken en mijn waardering voor hun inzet uitspreken.”

Dienstverlening gemeente

Medewerkers van de gemeente worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. De balies van de afdeling burgerzaken blijven gewoon open voor het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, VOG’s, aangifte van geboorte en overlijden, doorgeven van een verhuizing en naturalisatie. Er worden maatregelen getroffen om de besmettingsrisico’s zo veel mogelijk te beperken.

Evenementen

Alle bijeenkomsten die door de gemeente zelf worden georganiseerd, zoals bewonersavonden en participatiebijeenkomsten, gaan in ieder geval tot 31 maart niet door. Ook alle openbare optredens van bestuurders worden geschrapt tot tenminste het einde van deze maand. Dat betekent dat de optredens bij de opening van de nieuwe opslag van Sint voor ieder1 en NL Doet niet doorgaan. Evenementen in de gemeente waar een vergunning voor is afgegeven waar meer dan 100 bezoekers worden verwacht, zijn in overleg met de betrokken organisatoren afgelast of er zijn aangepaste maatregelen getroffen. Burgemeester Tigelaar: “Veel mensen hebben toegeleefd naar een evenement. Het is heel vervelend dat dat niet door kan gaan. Ik realiseer me dat de impact van alle maatregelen enorm is en ook de diverse branches zoals horeca en ondernemers raakt. Ik hoop dat we hier met elkaar goed doorheen komen.”

Expositie George Maduro

De officiële opening van de expositie over George Maduro op 18 maart gaat niet door. Burgemeester Tigelaar: “Ik vind het spijtig dat deze opening niet door kan gaan, omdat het een belangrijk verhaal is om te delen in dit jaar van 75 jaar vrijheid. De zorg voor de gezondheid van een ieder is op dit moment belangrijker.” Hoe, wanneer en op welke wijze de expositie op Buitengoed Dorrepaal opengesteld wordt voor publiek wordt op een later moment bekend gemaakt.

WoonWijzerWagen niet naar Stompwijk

Het bezoek van de WoonWijzerWagen aan Stompwijk op zaterdag 14 maart gaat niet door. Een nieuwe datum voor het bezoek van de WoonWijzerWagen aan Stompwijk wordt op een later moment bekend gemaakt.

Commissievergaderingen en raadsvergadering

Het Presidium van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft op zaterdag 14 maart 2020, vanwege de ontwikkelingen rond het Coronavirus, het besluit genomen alle vergaderingen van de gemeenteraad (dus ook raadscommissies en beeldvormingen) tot en met 31 maart 2020 niet door te laten gaan.

Hierbij een overzicht van de geannuleerde vergaderingen:

  • 16 maart 2020: Commissie Samenleving
  • 17 maart 2020: Commissie Omgeving
  • 24 maart 2020: Beeldvorming raad/college
  • 31 maart 2020: Raadsvergadering

De gemeente volgt de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM, ook als er nieuwe ontwikkelingen zijn of er nieuwe maatregelen worden afgekondigd.