Groen in Damsigt en omgeving

De gemeente stelt dit jaar voor Damsigt en omgeving een groenbeheerplan op. In het groenbeheerplan staat wat er de komende 5 jaar met het groen in de wijk gaat gebeuren. Denk hierbij aan natuurlijk groen, recreatief groen en siergroen.

Wat u moet weten

  • Dit plan gaat over het groenbeheer in de buurten Raadhuiskwartier, Verzetsheldenwijk, Sijtwende, Kleurenbuurt, Park Leeuwesteijn en Damsigt
  • Reageren op het concept Groenbeheerplan kon tot en met 31 mei 2019

Documenten

Groenbeheerplan Damsigt en omgeving (PDF, 4.59 MB)

Tijdlijn

  • 2020 t/m 2025: uitvoering van alle maatregelen uit groenbeheerplan
  • December 2019: college van B&W behandelt reacties en stelt groenbeheerplan definitief vast
  • Najaar 2019: verwerken reacties
  • Mei 2019: concept groenbeheerplan ligt ter inzage
  • November 2018: enquête, inloopavond en wijkschouw
  • September t/m december 2018: voorbereiden groenbeheerplan